Липсата на маркировка по пътя Дупница-Сапарева баня е предпоставка за инциденти

Пътният участък от Дупница до Сапарева баня, поддържан от Областно пътно управление, е без маркировка повече от година. Възстановяване така и не беше направено нито през пролетта,
нито есента. А без необходимата сигнализация този участък е опасен дори и за шофьори, които познават пътя. За такива, които идват за първи път, а това са предимно туристи насочили се към
курортната община Сапарева баня, тази опасност е дори по-голяма. Особено в есенно-зимния сезон, когато денят е по-кратък, а дъждовете и въглите не са изключение, видимостта е намалена, липсва каквато и да е маркировка, всичко това е сериозна предпоставка за инцидент.

В началото на тази година е изпратено запитване до Агенция пътна инфраструктура с въпрос дали ще бъде подновена маркировката. Отговорът гласи, че се предвижда обновяване на хоризонталната маркировка по републиканската мрежа, където това е необходимо, но след процедура по избор на изпълнител и след сключване на договор.

В началото на този месец отново е поставен въпроса за подновяване на маркировката. Отговорено от отговорните институции е, че при осигуряване на средства и подходяши метерологични условия е предвидено обновяване на хоризонталната маркировка на много места, включително и
на третокласния път Дупница – Сапарева баня.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене