От утре и в трите училища на територията на община Симитли започва тестване на учениците от начален етап

От утре (10 ноември) в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Симитли, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – село Крупник и Обединено училище „Св. Паисий Хилендарски“ – село Долно Осеново започва тестването на учениците от начален етап за COVID – 19.

Директорите и на трите училища – Таня Янкова, Лиляна Качулска и Венцислав Кълбов са се снабдили с необходимото количество тестове от Регионалното управление на образованието – Благоевград. За целта предварително в учебните заведения са били изготвени писмени справки, които са били предадени в регионалното управление.

Самите сведения са събрани след проведени родителски срещи в електронна среда и попълване на декларации за съгласи или несъгласие децата им да бъдат подложени на тестване. На директорите са предоставени тестове за извършването на две тествания, едното от които ще бъде в сряда – 10 ноември, отговарящи на броя на учениците, чиито родители са дали писмено съгласие за извършването на тест на техните деца.

В СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Симитли от 12 паралелки, 11 ще могат да бъдат на присъствено обучение. Само един четвърти клас ще продължи обучението си в електронна среда, тъй като по – малко от 50 % от родителите са дали съгласието си за извършване на тест. Директорът на училището в град Симитли Таня Янкова изказа специални благодарности към родителите, които доброволно ще подпомагат учителите при тестването на учениците.

В СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – село Крупник ще бъдат тествани две паралелки – 1-ви и 3-ти клас. В други три паралелки родителите не са дали съгласие децата им да бъдат тествани, поради което обучението на учениците ще продължи на ротационен принцип, тъй като засега община Симитли е със заболеваемост 500 на 100 000 души.

В Обединено училище „Св. Паисий Хилендарски“ – село Долно Осеново, 100 % от родителите са дали съгласието си децата им да бъдат тествани. Това ще позволи от утре, след извършването на тестовете, и четирите паралелки в начален етап да преминат в присъствена форма на обучение.

И в трите училища на територията на община Симитли е създадена необходимата организация за тестването на учениците. Изготвени са графици, сформирани са екипи, които ще извършват процедурата. В тях, освен учители, които притежават „Зелен сертификат“, са включени и доброволци – родители, които също са сертифицирани.

Осигурени са и тестове за педагогическия и непедагогическия персонал в трите учебни заведения, които нямат „зелени сертификати“. Тестването в сряда ще започне след 08.00 часа.

Във връзка с процеса по извършване на тестовете и тримата директори на училищата са изменили седмичното разписание за учебните часове. Тестове ще се извършват два пъти седмично. В СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Симитли, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – село Крупник и Обединено училище „Св. Паисий Хилендарски“ – село Долно Осеново са определени помещения, в които ще се съхраняват взетите тестове до пристигането на оторизиран орган, който да ги изнесе.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене