Зам.-министър Златанов: „Зеленият сертификат“ дава резултати – прекъсва се веригата на разпространение на вируса

„За възможността резултатите от тестове за антитела да бъдат признавани като маркер за преболедуване на COVID-19, т.е. като „зелен сертификат“, сме поискали становища от експертните съвети по вирусология, епидемиология, клинична имунология и клинична лаборатория“. Това съобщи зам.-министърът на здравеопазването д-р Тома Томов. Успоредно с това се проучва и световният и европейският опит по отношение на антителните изследвания.

С цел гражданите да получат повече информация за абсолютните и относителни контраиндикации за поставянето на ваксина срещу COVID-19, министерството се допита до Експертния консултативен съвет по надзор на имунопрофилактиката. Експертите посочват, че абсолютните противопоказания за прилагане на одобрените от Европейската агенция по лекарства ваксини срещу COVID-19, следва да са съобразени с тези, посочени в кратката характеристика на ваксините. Общо противопоказание, съгласно тези указания, се явява наличието на анафилаксия, т.е. свръхчувствителност към някой от компонентите на ваксината или към помощните вещества. Относителни контраиндикации, при които се препоръчва отлагане на ваксинацията за няколко седмици/месеца, са наличието на остро възпалително или инфекциозно заболяване или друго остро състояние, както и декомпенсираните хронични заболявания – такива, които в момента не са в нормата. „Посланието ни към хората с тези заболявания е да не подценяват състоянието си и да спазват противоепидемичните мерки, защото рискът за тях е значителен. И нека при първа възможност да се ваксинират, за да бъдат защитени“, подчерта зам.-министър Златанов.

В отговор на въпроса нужно ли е преди ваксинация да бъде извършвано количествено изследване на антитела, категоричното становище на експертите от съвета по надзор на имунопрофилактиката е, че такава необходимост няма.

„Отчитаме, че въвеждането на „зеления сертификат“ като мярка за ограничаване разпространението на коронавирусната инфекция работи добре и дава резултати. Положителността на тестовете на 14-дневна база намалява. Успоредно с това при голям брой заболели имаме значително по-малко хоспитализирани в лечебните заведения, в сравнение с предишните вълни на COVID-19“. Така д-р Златанов коментира въвеждането на „зеления сертификат“. Той посочи, че мярката е механизмът, чрез който стопанските, икономически и културни дейности да не бъдат преустановявани, а да се извършват в сигурна среда. Регионалните здравни инспекции също докладват, че мерките се спазват и не установяват сериозни нарушения. Чрез сертификата излиза наяве и т.нар. скрита заболяемост – заразените лица биват диагностицирани и изолирани навреме, което позволява веригата на разпространение на вируса да бъде прекъсвана своевременно, стана ясно още от думите на зам.-министър Златанов.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене