И училището в Корница преминава в електронна среда

Директорът на ОбУ“Св.Паисий Хилендарски “ в село Корница Ю.Бялк разписа заповед на преминаване в режим на обучение в електронна среда. На основание на Заповед на директора на РЗИ- Благоевград и във връзка с увеличение на заболеваемостта от COVID-19 между 500-750 човека на 100 000 в община Гоце Делчев Ю.Бялк нарежди учениците от V до VII клас да преминат в ОРЕС от 02.11.2021г(вторник-утре) до 05.11.2021г.(петък).
Учебните часове ще се провеждат съгласно утвърденото седмично разписание, с начален час 8:00 – в платформата Microsoft Teams.
Директорът апелира към отговорност и дисциплинираност. Неприсъствието на ученик в час ще бъде отразявано в електронния дневник като отсъствие.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене