Ремонтът на Второ основно в Благоевград приключи в срок

„Ремонтът приключи за 35 календарни дни, както е по договор. Извършено е цялостно подменяне на покрива и подпокривната конструкция, улуците. Направена е изолация и замазка на таванската плоча.От две години и половина покривът течеше при дъжд. В началото – на третия етаж, но по-късно имаше поражения при всеки валеж и на втория етаж“, поясни директорът на училището Милена Ковачева.

Второ Основно вече може да се похвали и със STEM център. „Изграден е високотехнологичен образователен център на третия етаж на училището. Откриването му се състоя официално на 15.09.2021 г. с много гости – представители на РУО-Благоевград, заместник-кмета по европейско развитие и иновации на община Благоевград, партньори по проекта, представители на Обществения съвет на Второ ОУ „Димитър Благоев“, родители, ученици и представители на националните и местните медии. Демонстрациите, които показаха ученици и учители с новите технологии в STEM центъра, впечатлиха присъстващите със своята иновативност и креативност“, каза още Милена Ковачева.

STEM центърът вече функционира. Сформирани са групи за занимания по интереси, в които учениците интерпретират проблеми, свързани с екологията, с видовото разнообразие на растенията и животните в родния край и с тяхното опазване. Планирани са мултидисциплинарни и трансдисциплинарни уроци и STEM седмица за седмокласници. Реализират се нови методи на обучение.

„30% от педагогическите специалисти са придобили нови компетентности и умения в прилагането на интегративни подходи в обучението по природни науки чрез използване на ИКТ средства, както и в обработка, адаптиране и управление на съвременни учебни информационни ресурси в обучението по STEM чрез използване на ИКТ средства. 80% от учениците проявяват засилен интерес към проблемите на екологията, дигиталната трансформация и взимането на социално значими решения, които водят до опазване на природните ресурси и богатства, изграждането на общества и по-добро бъдеще за следващите поколения“, поясни още директорката на училището. 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене