Съпругата на зам.- кмета на Разлог ще вдига фабрика за алкохол и безалкохолни напитки

Фабрика за алкохол и безалкохолни напитки иска да прави в Разлог Мария Чучулайна, съпруга на зам.- кмета в курортната община Иван Гюров. Има одобрен ПУП от 2017 г. Сега обаче Чучулайна е пуснала заявление от името на фирмата си „Редививус” с искане за продължаване на устройствената процедура в режим на свързано застрояване със съседен имот. Идеята е в кв. 72 в Разлог да се изгради фабрика за производството на високоалкохолни напитки, безалкохолни напитки и бутилиране на вода.

Със заповед от 5 октомври тази година на кмета на община Разлог е разрешено изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ, проектът е разгледан и приет на заседание на комисията от 14 октомври 2021 г.
Платността на застрояване е до 70%, а височината на сградите до 10м.

Чучулайна има и хотелиерски бизнес в Разлог, но с фирма „Позитив ИМ”. През 2020-та година тя получи разрешение за ползване на минерална вода от ОбС до 2036 г.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене