Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов: Необходим е цялостен и системен подход на НАТО за защита на неговия Източен фланг

„България винаги е била сред държавите, настояващи за засилено присъствие на Алианса, което да гарантира възпирането на враждебни действия и отбраната на региона. Като наш съюзник в НАТО и непосредствен съсед на България, Турция играе важна роля в справянето със съвременните предизвикателства пред сигурността“. Това заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов по време на двустранна среща с началника на Генерален щаб на Република Турция армейски генерал Яшар Гюлер.

Срещата между двамата военачалници се проведе в рамките на официалното посещение на адмирал Ефтимов в Република Турция в периода 20-21 октомври. Двете страни обсъдиха средата на сигурност в регионален и глобален аспект, както и нейното влияние върху стабилността и просперитета. Беше подчертана важността на Черноморския регион като пресечна точка, свързваща Европа с Кавказ, Каспийско море и Азия, и неговото значение за европейската и евроатлантическата сигурност. Адмирал Емил Ефтимов посочи, че сложната среда на сигурност в региона още веднъж демонстрира необходимостта от цялостен и системен подход на НАТО за защита на неговия Източен фланг.

От своя страна армейски генерал Гюлер отбеляза важността от поддържането на ползотворен двустранен диалог, който се базира на добросъседство и взаимно уважение. Той изтъкна важната роля на Турция за поддържането на баланс в сферата на сигурността в Черноморския регион.

По време на двустранния военно-политически диалог бяха обсъдени теми, които да дадат положителен тласък на сътрудничеството, особено в контекста на българското предложение за домакинство на регионалното морско присъствие (Военноморски координационен център) в гр. Варна.

Друг въпрос от дневния ред на НАТО, който бе обсъден, бе възможното провеждане на трансгранични операции за охрана на въздушното пространство между съседни страни-членки на Алианса. За целта следва да се подходи прагматично и в съответствие с правните и военно-техническите изисквания.

Отчитайки доброто взаимодействие между двете страни, адмирал Емил Ефтимов и армейски генерал Яшар Гюлер обсъдиха възможността за адаптиране на съществуващото от 1997 г. двустранно рамково споразумение за сътрудничество в областта на отбраната. Подчертана бе необходимостта от задълбочен анализ на постигнатото до момента, както и от фокусиране върху ефективно и ползотворно взаимодействие, което отчита текущата обстановка и насочва към справяне с бъдещи предизвикателства.

В обхвата на темите бе разгледано и изпълнението на една от мерките от адаптираното предно присъствие на НАТО, свързано с използването на български авиобази за изпълнение на полети на морска патрулна авиация. Беше отчетена нейната важност за повишаването на способностите на Алианса за ситуационна осведоменост и ранно предупреждение в Черноморския регион.

В програмата на посещението членовете на българската делегация посетиха и Командването на специалните операции на Република Турция, където се запознаха със структурата, възможностите за подготовка и изпълняваните от военното формирование задачи, и наблюдаваха показ на способности.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене