Кметът Димитър Бръчков: Ще продължим да работим с новото ръководство на община Струмица

Кметът на община Петрич Димитър Бръчков поздрави Костадин Костадинов, който бе избран за кмет на пограничната община Струмица, Р Северна Македония. Двете общини имат подписан меморандум за сътрудничество още през 2017 година, който включва сътрудничество на в областта на икономиката, на културата, спорта и други от обществено значим характер.

„Вярвам, че това партньорство ще бъде продължено, ще бъдат дадени нови хоризонти за съвместни дейности, в това число и проектни, между двете съседни общини“, казва кметът Димитър Бръчков в поздравителните си думи до новоизбрания кмет на Струмица.

Общините Петрич и Струмица работиха и по проект за трансгранично сътрудничество „Защита на местното население от природни и причинени от човека бедствия“, Програма Интеррег-ИПП.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене