Учител от СУ „Никола Вапцаров“ – Хаджидимово бе отличен с два национални знака за качество за eTwinning проекти

Националното звено за координация на eTwinning проектите на Европейската комисия
високо оцени националния проект „Пътешествието на СТЕМ читателски клубове“ и
международния проект „DIGITAL TOUR OF 7 WONDERS OF THE WORLD“,
координирани от Заприна Глушкова – старши учител по български език и литература и
френски език в СУ „Никола Вапцаров – Хаджидимово.

Госпожа Глушкова и нейните ученици получиха Национален знак за качество за работата си. Само преди около 2-3 месеца нашата медия писа за финализирането на тези проекти и ето, че наградата не закъсня. Този приз – Национален знак за качество се връчва на учители с отлични
eTwinning проекти. Присъждането на наградата показва, че проектът е достигнал
определено ниво от националния и европейския стандарт.

Националният знак за качество, връчен на учителя, се съпътства и от ученически знак за
качество, който получават и членовете от екипа. Присъдените награди доказват , че
темите на двата проекта са значими, използвани са разнообразни педагогически,
дигитални и иновативни методи, а учениците на Глушкова са активни участници, чрез
различните дейности, в които се включват. Участниците в проектите взаимодействат със
своите партньори, използвайки различни методи и eTwinning инструменти.

В оценката на Националното звено за координация относно проект „DIGITAL TOUR OF
7 WONDERS OF THE WORLD“ се казва, че „проектът се характеризира с много добро
сътрудничество и общуване на ученици и учители от партньорските страни. Използвани
са разнообразни WEB2.0 инструменти които са съобразени с поставените цели,
съдържанието на продуктите и възрастта на учениците. Дейностите са разпространени в
медиите и сред общността и са документирани много добре.“ Този проект на Глушкова
и нейните ученници е международен и в него участват 6 страни, а целта на проектните
дейности бе да открият други култури, да опознаят непознатото и да създадат общо
усещане за история у участниците.

Вторият eTwinning проект, който е национален, Националното звено за координация
оцени също с висока оценка, в която се казва, че „в проекта е приложен
интердисциплинарния подход. Използвани са различни интерактивни методи, които са
обмислени и представени отлично. Проектните дейности са интегрирани в учебната
програма по БЕЛ, но проектът е интердисциплинарен, и е направена връзка с учебните
програми по изобразително изкуство, информационни технологии, математика и
природни науки… Разработени са множество продукти, като участието на кандидата за
НЗК е активно. Проектът е документиран добре. Реализирани са дейности по оценка на
въздействието.“

Глушкова, доволна от оценките на Националното звено за координация, сподели за
нашата медия: „Подобен род инициативи поощрява учениците да продължават да
участват и да работят в дейности за международно сътрудничество с увереността, че
техните усилия са признати. Такива дейности на нашите ученици не са чужди, тъй като
вече 11 години ние работим о такива международни проекти. Доволна съм от оценката
на Националното звено за координация и тайничко се надявам, че международният ни
проект ще намери своето достойно място сред наградените с Европейски знак за
качество, които се очаква скоро да бъдат обявени. Искрено благодаря на НЗК за
доверието и оценката за нас!“

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене