ВиК – Благоевград реализира проект за внедряване на мерки по енергийна ефективнос

В условията на енергийна криза и непрекъснато покачване на цените на ел. енергията, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград успя да спечели и реализира проект за внедряване на мерки по енергийна ефективност, една от които е изграждането на фотоволтаична централа ситуирана на територията на пречиствателната станция за отпадъчни
води /ПСОВ – Благоевград/ с инсталирана мощност от 200 кWp, изцяло за собствени нужди.

В момент, когато цените на електроенергията са три пъти по-високи от предходната година, ВиК ще задоволи 30% от нуждите на ПСОВ – Благоевград, който е най-големият консуматор на ел.енергия в дружеството.

Стойността на реализирания обект е 504 152,52 лв. без ДДС. Финансирането на проекта е с отпуснати средства по Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене