Кметовете на Белица и Гоце Делчев участват в първата присъствена сесия на националната делегация на Европейския Комитет на регионите, мандат 2020-2025 в Европейската комисия – Брюксел

Кметът на община Белица Радослав Ревански и кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов са сред 10-те членове на Комитета на регионите, избрани от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Европейската седмица на регионите и на 146-ата пленарна сесия на Комитета на региони бе открита на 11 октомври и ще продължи до 14 октомври.

Европейският комитет на регионите е консултативен орган на ЕС, съставен от местни и регионални представители на изборни длъжности от 28-те страни от Съюза. В рамките на Комитета те могат да споделят мнението си за законодателството на ЕС, което пряко засяга регионите и градовете.

Досега заседанията се провеждаха онлайн, като първото беше в началото на юни 2020 година.
Европейският комитетът на регионите (КР) е основан през 1994 г. Той е политическата асамблея на представителите на местните и регионалните власти на ниво ЕС и подпомага разработването на политиките и законодателството на Съюза. Договорите задължават Европейската комисия, Европейският парламента и Съвета на ЕС да консултират с КР свои предложения, които имат отражение на регионално или местно равнище.
Мандатът на делегатите в Комитета на регионите е 5 години.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене