Петрич обяви проекта си за консервация и социализация на Хераклея Синтика: 78 дка, оградени с жив плет, бунгала, детски лагер, басейни…

Община Петрич обяви новото си инвестиционно намерение за реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологическия обект „Античен град Хераклея Синтика и прилежащи некрополи” в двете зони – за културно-историческо наследство и за социализация на археологическия обект. От днес заинтересованите могат да се запознаят обстойно с плановете на общината как да направи от античния град атрактивна туристическа дестинация и да дават становища, мнения или възражения по тях в деловодството на РИОСВ – Благоевград.

Инвестиционното намерение засяга 6 имота в землището на петричкото с. Рупите. Първата зона е върху 47,11 дка, а втората – върху 31,033 дка. В зоната за културно-историческо наследство е предвидено да се изпълнят консервационно-реставрационните дейности по разкритите вече обекти – стената, жилищния квартал и античния град заедно с всичките му квартали, търговски улици, канали, водопроводи и др. Тук ще има още посетителски център, магазин за сувенири и тоалетна., паркинг и свързващи алеи между отделните части на зоната.

За посетителите ще бъдат поставени 8 бунгала с 32 места за спане в тях и 2 ВИП бунгала с 8 легла. Край зоната за настаняване ще има детски лагер, визуална зала, заведение за хранене. Предвиждат се още римски терми с открити и закрити басейни с дълбочина до 1,20 м, зона за къмпинг, беседки, детски площадки, 2 паркинга за автобуси и коли и др.

Общото за всички планирани обекти е, че ще са преместваеми, тоест няма да се дълбае за основи. Целият комплекс ще бъде ограден с жив плет или ниска мрежа, където теренът не позволява засаждане на растения.

Водоснабдяването му ще бъде от помпената станция на с. Старчево, а поради липсата на канализационна мрежа наблизо отпадните води ще бъдат зауствани в резервоар след преминаването им през локално пречиствателно съоръжение.

Инвестиционното намерение е подписано от заместник-кмета по териториално и селищно устройство Минка Салагьорова, която е натоварена със събиране на всичките необходими разрешителни.

Припомняме, че от 3 г. античният град Хераклея Синтика е приоритет №1 за южната община. Руините му са разположени върху южния склон и подножието на Джонков връх, който е част от вулканичното възвишение Кожух. В древността градът е бил център на областта Синтика, населявана от тракийското племе синти. Разкопките му започнаха през 2007 г. и до момента има разкрити множество ценни артефакти, сред които изображение на Александър Велики, релефно изображение на музикант, масивна мраморна скулптура на бик, статуя, свързана с култа към Митра, статуя на млада жена и много др.

За обекта община Петрич спечели проект в размер на над 8,1 млн. лв., като безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма “Региони в растеж” е за 4,9 млн. лв., а одобреното финансиране от Фонда за устойчиви градове е в размер на 3 245 919 лв.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене