45 години Югозападен университет „Неофит Рилски“

Тази година Югозападният университет „Неофит Рилски“ отбелязва 45 години от основаното си. Юбилейната програма включва множество събития, сред които международни научни конференции, кръгла маса, национален студентски фестивал на изкуствата, изложби и др. Събитията се организират от 9-те факултета на университета.

Юбилейната програма стартира с Девета международна конференция „Съвременни тенденции в науката“, организирана от Природо-математическия факултет и кръгла маса на тема „Дигитализация, дигитална грамотност и култура, организирана от Философския факултет.

Програмата през месец октомври продължава с Юбилейната международна научна конференция „Филологията – традиция и предизвикателства в новата реалност“, организирана от Филологическия факултет. Тя ще стартира на 7 октомври 2021 г. от 10:30 ч. в  зала „Аула“ (Учебен корпус № 1). Събитието ще продължи до 9 октомври 2021 г.

На 7 октомври в 10:00 ч. в Университетския център „Бачиново“ ще бъде открита и XХХ Юбилейна международна научна конференция за студенти и млади учени, организирана от Техническия факултет.

Пълната програма на предстоящите събития е публикувана на университетския сайт: www.swu.bg

 

Югозападният университет „Неофит Рилски“ започва историята си като филиал на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През учебната 1976/1977 година са приети първите 200 студенти в специалностите „Педагогика за подготовка на детски учители“ и „Педагогика за подготовка на начални учители“.

През 1983 година филиалът е преобразуван в самостоятелен Висш педагогически институт. С течение на времето той набира опит, търси свой облик и път в подготовката на педагогическите кадри.

Висшият педагогически институт „Неофит Рилски” е преобразуван в университет с решение на Народното събрание през 1995 година.

Днес Югозападният университет „Неофит Рилски“ е сред водещите класически университети в страната. Със своята 45-годишна история той получи своето достойно място в научното и образователно пространство на Югоизточна Европа.

            Университетът обучава студенти в 75 бакалавърски и магистърски програми след средно образование, 121 магистърски програми след завършено висше образование и 84 докторски програми. Обучението се провежда в 30 професионални направления в областта на хуманитарните, техническите, природните, управленските, социалните, педагогическите, правните и икономическите науки, изкуствата, здравните грижи, общественото здраве и спорта, сигурността и отбраната и др. По този показател университетът е на първо място в страната.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене