Кметът Илко Стоянов прекрати поръчка за над половин млн. лв. за доставка на хляб в община Благоевград

Кметът на Благоевград Илко Стоянов прекрати обществена поръчка за доставка на хляб и хлебни изделия за детските и социални заведения в общината. Прогнозната стойност бе 593 391 лв. с ДДС, а процедурата бе обявена в началото на юни.

Три фирми се конкурираха за изпълнението: „Симид София“ ООД, която се представлява от Митко Караджов и Генчо Христов и от 3 г. изпълнява същите доставки, „Ен Джи Бейкъри“ ЕООД на Кирил Китанов и „Еталон 66“ ЕООД на Петър Иванов. До отваряне на ценовите оферти така и не се стигна, тъй като комисията, оглавена от началника на отдел „Обществени поръчки“ в общината Ива Цветанова, на два пъти изисква допълнителни документи от кандидатите и след третото заседание излезе с препоръка за отстраняване и на трите дружества.

„Еталон 66“ ЕООД е отстранено заради установено несъответствие в представените сертификати. „Ен Джи Бейкъри“ са заявили в офертата си, че ще правят доставките от склад на ул. „Места“ 13 в Благоевград, но справка от ОДБХ показва, че на този адрес има действащо предприятие за производство на трайни и нетрайни сладкарски изделия, но няма регистрация за производство на хляб и хлебни изделия. От софийската фирма „Симид София“ ЕООД пък са декларирали, че ще извършват доставките от склад на ул. „Я. Сандански“ 1 в кв. „Струмско“, но при служебна проверка в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход към БАБХ не е регистриран такъм обект за производство на хляб и хлебни изделия. Любопитно е как при това условие столичното дружество повече от три години извършва аналогични доставки за детските градини и ясли и за социалните заведения в общината.

Припомняме, че в началото на март 2018 г. „Симид София“ ООД бе поканено да участва в процедура с пряко договаряне за доставка на хляб и хлебни изделия за детските и социални заведения и сключи договор с общината за 543 945,60 лв. с ДДС. До поканата се стигна, след като общината на два пъти в рамките на година обявява обществената поръчка – първия път съдът отмени решението на комисията, а втория бяха отстранени и двете конкуриращи се дружества.

Дали кметът ще избере повторно да обяви обществена поръчка, или ще предпочете да покани фирма за пряко договаряне, ще стане ясно до дни, тъй като договорът на „Симид София“ ООД е изтекъл още през март т.г.в.Струма

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене