Ремонтират уличен водопровод в Гърмен

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че във връзка с ремонт на уличен
водопровод за периода от 23.09.2021 г. до 08.10.2021 г. ( в делничните дни) от 09.00 часа до 16.00 часа ще бъде преустановено водоподаването от о.т. 27-28-49, с. Гърмен, община Гърмен.
Препоръчва се на всички потребители в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене