Младежите на ГЕРБ в Пиринско номинираха ново ръководство

Представители на МГЕРБ в Пиринско проведоха областно събрание, на което направиха номинации за
ново ръководство на младежката структура за следващия мандат. На събранието присъстваха
председателят на МГЕРБ Георг Георгиев, организационният секретар Кристина Йорданова и
областният административен секретар на ГЕРБ-Благоевград Даниела Савеклиева.
За областен координатор на МГЕРБ в Благоевградска област бяха номинирани Александър Петков и
Георги Матеев, като най-много гласове получи първият. За организационен секретар имаше само една
номинация – на Атанас Ячков от Петрич, за членове на Управителния съвет бяха номинирани Теодора
Тодорова от Банско, Мария Найденова от Разлог, Любомир Богоев от Кресна и Феим Мусанков от
Гърмен.
„ГЕРБ доказа през годините, че е партия, която инвестира в младите хора на България, дава им
възможност да придобият опит и знания, защото от нас се очаква да излязат бъдещи министри, кметове,
народни представители, общински съветници, експерти във всяка сфера на обществения живот.
Младежите в ГЕРБ са част от процеса на взимане на решения, важно е чрез нас политики на партията и
визията за развитието на страната да достигнат до младите хора”, подчерта Георг Георгиев.
По време на срещата младите хора коментираха тежката политическа и икономическа ситуация в
страната, породена от невъзможността на т.нар. партии на промяната два пъти да съставят
правителство, отказвайки да приемат факта, че зад ГЕРБ стоят над 600 000 български граждани, което
превръща партията в незаобиколим фактор.
Предстои номинираните да бъдат утвърдени от Изпълнителната комисия на ГЕРБ.

Предстои номинираните да бъдат утвърдени от Изпълнителната комисия на ГЕРБ.

Младежите на ГЕРБ в Пиринско номинираха ново ръководство

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене