Премиерът Стефан Янев: Държавните структури са в непрекъсната координация и имат готовност да реагират при необходимост относно мигрантския натиск

Всички държавни структури са в непрекъсната координация и имат готовност за реакция при необходимост, заяви министър-председателят Стефан Янев след заседанието на Съвета по сигурността във връзка с мигрантския натиск. В рамките на заседанието беше отчетено свършеното до момента от МВР по темата, беше направена оценка на мерките предвид увеличения натиск през август и бяха обсъдени допълнителни действия занапред.

Премиерът Стефан Янев изтъкна, че се подготвя правителствено решение, което ще фокусира изцяло в МВР поддръжката на временното възпрепятстващо съоръжение по границата. Към момента тази отговорност е споделена между МВР и областните управители. Занапред се предвижда МВР да се грижи както за охраната, така и за поддръжката на съоръжението и на съпътстващите инфраструктура и системи. „Обсъдихме и необходимостта от изграждане на допълнителна техническа инфраструктура за бърза обмяна на информация между всички звена – както по темата за охраната на границата, така и за взимането на бързи решения“, добави премиерът.

Министър-председателят Стефан Янев заяви още, че е подготвено и друго правителствено постановление за създаване на Секретариат на Съвета по сигурността, какъвто до момента няма. Тази структура трябва да бъде институционализирана в съответствие с действащия Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност. Предвиден е и механизъм за временно командироване на специалисти от МВР, МО и службите за сигурност, така че до края на годината те да работят, докато Секретариатът започне да функционира пълноценно. Приети са също така вътрешни правила за организиране и провеждане на заседанията на Съвета по сигурността отново в изпълнение на Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност. По отношение на необходимите промени в същия закон премиерът отбеляза, че тече подготовка, но предвид политическата ситуация в страната законопроектът вероятно ще бъде внесен в следващото Народно събрание.

Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Бойко Рашков от своя страна заяви, че на този етап не се налага включването на части на МО в охраната на граничните зони. „Тези дни има успокояване на броя на мигрантите, които опитват да влязат в нашата страна в сравнение с август месец“, добави Рашков. Вицепремиерът съобщи още, че тече и процес по осигуряването на средства за ремонт на компрометираните части на съоръжението по границата.

Пред представителите на медиите министър-председателят Стефан Янев изтъкна също така необходимостта от анализ и осъвременяване на цялостната политика на България по отношение на Република Северна Македония. Янев акцентира върху развитието на политическия процес в Република Северна Македония, нашето политическо поведение и търсенето на бъдещи решения в интерес на двете страни. „В това отношение, без да излизаме от рамката, която е приета от българския парламент, ние предлагаме на следващо заседание на Съвета по сигурността да обсъдим именно цялостната политика на България и да търсим практични решения“, посочи премиерът. Целта е да бъдат дадени отправни точки и жалони във външната политика на България, така че тя да бъде разбрана сред своите съюзници в Европейския съюз, да имаме устойчиви послания и бъдещи решения, които да отговарят на националния интерес на България.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене