Кметът Камбитов обсъди със синдикатите новия колективен трудов договор

104873-kmet-sindikatiКметът д-р Атанас Камбитов обсъди със синдикатите в община Благоевград параметрите на . В срещата с кмета участие взеха синдикатите от КНСБ Емануил Манолов, Бонка Ичкова, Георги Георгиев, Мария Рупова, Ралица Чивиева и от КТ „Подкрепа“ Ирина Андонова, Биляна Поповска, Анета Грънчарова и Гергана Домозетска. Присъстващите на срещата се обединиха около идеята, че с покачването на стандарта трябва да се увеличава качеството на услугите и възнагражденията.

Новият колективен трудов договор ще актуализира действащия в момента и ще бъде съобразен с Националния трудов договор  за системата на средното образование.

„Трябва да търсим решения в рамките на разумното“, категоричен беше д-р Камбитов. Според него е необходимо да бъдат организирани и други срещи, на които да присъстват и работодателите. Втората среща се очаква в средата на месец октомври. 

През есента на 2012 г. кметът Камбитов и синдикатите се договориха за допълнителен отпуск за учителите и четири дни допълнително за заетите като непедагогически персонал в училищата. Завишени бяха стартовите заплати на преподавателите, заплащането по националната квалификационна степен, лекторските часове и средствата за облекло на непедагогическия персонал, като постигната сума бе над националното равнище. През 2013 г.  кметът бе удостоен с наградата  „Социален кмет-партньор” от Синдиката на българските учители към КНСБ. Номинацията бе закономерен израз на повишената ефективност в социалната сфера, подобрената комуникация между кмета и синдиката, подписването на Колективния трудов договор в сферата на образованието, оптимизирането на вътрешните правила в детските градини, както и увеличението на заплатите на служителите в детските ясли и детските кухни на територията на общината. Справка от 2013 г. в регистрите на община Благоевград показа, че т

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене