На прага на криза с тока! РИОСВ затвори ТЕЦ Бобов дол!

РИОСВ- София затвори за неопределено време една от най-големите български централи- ТЕЦ Бобов Дол.
Въпреки изпълнените предписания и отстранените пропуски от инспекцията отказват да пуснат ТЕЦ-а, което ни изправя пред сериозна криза в снабдяването с електричество.
От ръководството на ТЕЦ Бобов дол изпратиха отворено писмо до Президента
на Република България – г-н Румен Радев, Председателя на Министерски съвет – г-н Стефан Янев, Министъра на енергетиката – г-н Андрей Живков, Министъра на околната среда и водите – г-н Асен Личев и други отговорни български институции, национално представителните
работодателски и синдикалните организации.

Ето какво казват в писмото :
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Обръщаме се към Вас от името на ръководството на „ТЕЦ Бобов дол” АД и
неговите над 850 служители, за да направим Ваше достояние следния
случай, който може да доведе до значителен дефицит на електрическа
енергия в страната и да постави пред нови изпитания българската
енергийна система и сигурност.
При проверка от РИОСВ – София на 29. 07. 2021г. на „ТЕЦ Бобов дол“ АД е
издадено предписание със срок за изпълнение до 30. 08. 2021г. за
уплътняване на газоходите на котли с номера 1 и 2 и отстраняване на
пропуски от корпуса на изпускащото устройство на СОИ 1. На
17. 08. 2021г. отново РИОСВ-София депозираха в нашето деловодство ПАМ
РД-03/16. 08. 2021г. за спиране на котли 1 и 2, заповед, която бе
обжалвана от нас.
На 23. 08. 2021г. в писмо с наш изх. № РД-01-1950/23. 08. 21г. до
РИОСВ-София ги информирахме за предсрочно изпълнение на предписанията

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене