Кметът на Банско подписа договор за ремонт на улиците за над 2 млн.

Кметът на община Банско Иван Кадев и управителят на фирма „Галчев Инженеринг”ЕООД – Любомир Галчев подписаха договор за ремонт на уличната мрежа на територията на община Банско.

За поръчката бе проведена открита процедура по ЗОП, която гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката и прозрачност при разходване на финансовите средства.

Ремонтът на улици в град Банско, град Добринище, село Кремен, село Места и село Филипово ще бъде на стойност 2,237 млн. лв. без ДДС. Предвижда се ремонт на асфалтовата настилка и тротоарните настилки, смяна на бетонови бордюри, изкърпване на съществуващи асфалтови настилки, ремонт на повърхностните водоотвеждащи
съоръжения, подмяна на капаци на ревизионните шахти на подземните комуникации и други дейности.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене