Владимир Москов: Въпреки пандемията подсигурихме финансово дейността на общината

„Въпреки пандемията направихме необходимото за да подсигурихме дейностите на общината с необходимите средства за 2020 г.“ Това каза дес кметът на община Гоце Делчев, Владимир Москов на публичното представяне на отчета на бюджета на общината за 2020 г. Отчетът бе представен от главеният финансист на общината в два раздела. Делегирани държавни дейности за които средствата са осигурени от държавата и другият раздел на отчета е за дейности средствата за които са осигурени от местни данъци и такси. Според отчета делегираните държавни дейности са на стойност 24 977 742 лв при план 22 900 000 лв а постъпленията от местния бюджет са 10 000 000 лв., при план 10 900 000 лв. Поради обществената значимост и интерес от гражданите Топ Преса предлага подробен видео запис на отчета за финансовите разходи по реализацията на общинските проекти за отчетна 2020 г.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене