АС – Благоевград  отказа да прекрати предсрочно  пълномощията на кмета  на с. Сливница общ. Кресна Йордан Дончев  заради влязла в сила присъда   

В Административен съд – Благоевград е образувано дело № 627/2021г. против Решение № 101-МИ/29.06.2021г. на Общинска избирателна комисия – Кресна. С оспореното решение са  прекратени предсрочно пълномощията на Йордан Дончев като кмет на кметство на с. Сливница, общ. Кресна и е анулирано издаденото му удостоверение за кмет на кметство. Решението на ОИК – Кресна е взето по повод постъпили от Районна прокуратура – Благоевград, териториално поделение Сандански, данни, че спрямо Йордан Дончев има влязла в сила присъда, с която същият е лишен от право да изпълнява държавна длъжност „кмет“ за срок от шест месеца.

Жалбоподателят оспорва решението на ОИК – Кресна за предсрочно прекратените му пълномощия.

В Административен съд – Благоевград по протест на прокуратурата е образувано и дело №  608/2021г. против предходно решение на ОИК – Кресна от 15.06.2021 г., с което е отказано  предсрочно прекратяване пълномощията на Йордан Дончев като  кмет на кметство на с. Сливница, общ. Кресна и са поискани указания от ЦИК.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене