Увеличават се субсидираните от държавата щатове в музеите, библиотеките и читалищата

пари

Общо с 220 се увеличават субсидираните щатове за библиотеките, музеите с регионален характер и читалищата съгласно приетите от Министерския съвет стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г. Увеличението е съответно с 90 бройки за музеите, с 30 за библиотеките и със 100 за читалищата.

Предвидено е увеличение с 4% спрямо 2014 г. на стандартите за специализирани институции за предоставяне на социални услуги и с 5% на социални услуги, предоставяни в общността и в специализирани институции. Разчетени са средствата за месечна помощ за ученик в социална услуга. Одобрена е и диференциация на стандартите за защитените жилища и центрове за настаняване от семеен тип в съответствие с целевата група на настанените деца и възрастни – съответно без и с увреждания. Въвеждат се нови стандарти за финансиране на здравни кабинети в общини с до 40 деца в целодневни детски градини и обединени детски заведения и в общини с до 250 ученика в училище. Разчетени са също така необходимите средства за финансиране на общинските училища, съобразно увеличението през 2015 г. на децата в детските градини и на учениците.

Стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г. са съгласувани с НСОРБ и са завишени в съответствие с ръста на минималната работна заплата. Те са съобразени с размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините според основните допускания за бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене