СУ Сатовча посрещна министър Красимир Вълчев

На 26 април 2021 г., министърът на образованието Красимир Вълчев, посети СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Сатовча.

Директорът на училището г-н Джеват Дунчев представи дейностите и постиженията, както и реализирането на стратегически и значими проекти за модернизиране на материалната база, финансирани от МОН, като модерния природен център, спортната площадка за минифутбол, дигитализация на кабинетите, библиотечното и информационно осигуряване и др.

Посещението завърши с взаимно удовлетворени очаквания за разбиране и желание за близко сътрудничество по пътя към общата ни цел – повишаване качеството на образователния процес.

Ръководството на училището изказва искрени благодарности на министъра на образованието Красимир Вълчев.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене