Прочетете ги! Шест точки от Димитър Урдев: „Гласувайте за мен, за да бъде Благоевград и региона по добро място за живот, за нас и нашите деца“

Димитър Урдев:

„Имаме щастието да живеем в трудни времена. Казвам щастието защото в такива моменти показваме истинската си същност.
Аз, като кандидат за народен представител от гражданската квота в 01 многомандатен избирателен район Благоевград, вярвам, че с опита натрупан в годините мога и съм длъжен да бъда полезен за обществото. Ако получа доверието ви и бъда избран всичките си усилия ще посветя на следните въпроси:

1. Образование и наука – въвеждане на комплекс от мерки водещи до повишаване на качеството на образованието, съобразяване на специалностите в средното и висше образование с реалните нужди с пазара на труда.

2. Икономика – промяна на териториалния обхват на районите за развитие в България и отделянето на София в самостоятелен. Превръщане на Благоевград в иновационен и стартъп център.

3. Селско-стопанство. Нова стратегия за селско-стопанска политика, изработена и въведена съвместно със всички общини в областта. На основа почвено-климатичните условия да се подпомогне изграждане на стопанства с висока добавена стойност в преработката на отглежданите суровини. Стимулиране на изграждането на местни кооперативи.

4. Туризъм – изграждане на стратегия за развитие на туризма в региона – зимен и летен; културен; балнео и възстановителен и др. Необходимо е всички общини в областта на създадат общ културен календар и стратегия за популяризирането му.

5. Качество на живот – подобряване на качеството на атмосферния въздух. Чрез пакет от икономически стимули и рестрикции да се подменят уредите за отопление, да се ограничи дейността на замърсителите, да се стимулира поставяне на инсталации за производство на ел енергия за собствени нужди и продажба от възобновяеми източници.

6. Ще изградя мрежа от постоянно действащи неформални групи по конкретни проблеми.

Гласувайте за коалиция ГЕРБ – СДС с номер 28 в бюлетината и за мен Димитър Урдев, с преференция 114, за да бъде Благоевград и региона по добро място за живот, за нас и нашите деца.“

Димитър Урдев,кандидат за народен представител! 

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене