ВАС бетонира проф. Борислав Юруков за ректор на ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград

Ректорът на Югозападния университет проф. Борислав Юруков остава на поста си, след като спечели делото, в което се оспорваше избирането му за втори мандат, и във ВАС. На практика с вчерашното си решение тричленният състав на ВАС, председателстван от Марина Михайлова, потвърди решението на Административен съд – Благоевград от 25 август миналата година. Тогава съдия Румяна Митева отхвърли жалбата на тримата професори Иван Мирчев, Георги Апостолов и Антони Стоилов, които бяха кандидати за ректори, срещу решението на Общото събрание на ЮЗУ „Неофит Рилски“ от 27 ноември 2019 г., с което проф. Борислав Юруков е избран за втори мандат.

Според съдия Митева от събраните по делото доказателства не се установяват и не са доказани твърденията на жалбоподателя за съществени процесуални нарушения и немотивираност на процесния акт, поради което следва да бъде оставен в сила, а оспорването – отхвърлено. Съдът счете за неоснователно и възражението на оспорващите, че избраният кандидат не отговаря на изискванията за заемане на длъжност. Решението отчита и факта, че към момента на избора проф. д-р Борислав Юруков е навършил 65 години, но възрастовото ограничение като условие по допустимост при избор на ректор е въведено с новата редакция в Закона за висшето образование, която е действаща занапред.

В касационната си жалба тримата професори, които бяха представлявани от адвокат Л. Вълчева, посочваха, че решението на Административен съд – Благоевград е неправилно и взето в нарушение на закона. Становището на ответника – Общото събрание на ЮЗУ, е, че жалбата е неоснователна, а вторият ответник проф. Юруков не беше изразил становище по жалбата.

Прокурорът от ВАП дава мотивирано становище за частична основателност на касационната жалба. Тримата съдии от ВАС споделят изводите на благоевградската съдийка като законосъобразни и обосновани, и оставят в сила решението, с което жалбата на тримата професори Апостолов, Стоилов и Мирчев е отхвърлена. Те трябва да изплатят на Общото събрание на ЮЗУ направените съдебни разноски в размер на 1210 лв. Решението е окончателно.в.Струма Бетина Апостолова

Г. Апостолов

И. Мирчев

pirinsko.com

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене