Председателят на ОбС – Благоевград, Андон Тодоров и общинските съветници се обединиха в името на доброто

Кирил Илиев ГЕРБ  Благоевград:

– Колеги, с някои от Вас подготвихме едно такова питане към общината. Това са председателя на ОбС – Благоевград Андон Тодоров, Гергана Муртова, Георги Корчев, Васил Миладинов, Кирил Ваклинов, Мехмед Вакльов и колежката Албина Анева. В нашето питане ние засегнахме въпроса колко са семействата, на които са изпратени предизвестия за прекратяване на договорните отношенията с Община Благоевград за ползване на общински жилища и на какво основание и в какъв срок са отправените предизвестия. Отговорът е няколко страници. Целта на това питане е във връзка с наредба, която ние сме приели. Тази наредба явно трябва да бъде ревизирана в най-кратки срокове. Оказва се, че с приемането на тази наредба ние сме дали едни възможности праговете да бъдат силно намалени. Едни хора с малки доходи, но попадащи в други критерии да бъдат изведени от тези жилища. Това, което маже да бъде направено в спешен порядък е да се събере комисия и наредбата да бъде разгледана наново. Трябва в нея да бъдат поставени такива условия, че нуждите на гражданите да бъдат задоволени и да не се окаже, че наистина тя е несправедлива. Това, което искам да предложа на днешното заседание е да променим члена, който формира и се отнася за доходите на лицата. Оказва се, че наистина този много нисък праг е непостижим. Явно не сме били справедливи. След увеличение на минималната и средна работна заплата отпаднаха много хора. Моето предложение е да се сформира комисия, която да преразгледа всичките точки и да вземем такова решение считано от 01.01.2021 г. всичките тези писма, които са изпратени от администрацията да бъдат преразгледани. Условията да бъдат по-внимателно и по-детайлно разгледани и съответно да бъдат определени по-справедливи такива, така че да не се окаже, че неправилно сме извели от тези жилища 26 или повече семейства.

Мария Захова – Секретар на Община Благоевград:

– Общината разполага с 479 общински жилища. Тези жилища са за социално слаби семейства. Хубаво е да си преразгледате като цяло наредбите, които приемате. Както старите, така и новите. За да видите, че по отношение на доходите там разлика няма. Това не е нещо, което вие определяте. Това се определя от закона. Прагът е минималната работна заплата. Всичките тези писма, около 160 на брой, които изпратихме на наемателите са не, за да бъдат изгонени както се опитвате да насочите вниманието на обществото, а за да бъдат поканени тези лица да си докажат възможността за ползване на тези жилища. Тоест те трябва да отговарят на чл. 5 от Наредбата. Именно да нямат доход, който надвишава минималната работна заплата. Да не притежават ½ идеални части от недвижим имот и да имат седем години адресна регисрация в Благоевград. От всичките тези 160 писма, които изпратихме за подновяване на договорите на наемателите по-голямата част от наемателите успяха да докажат, че отговарят на условията и договорите им бяха подновени. 26 от тях не успяха да докажат доходите си и комисията взе решение за прекратяване на договорните им отношения с общината. Ако тръгнете да променяте наредбата, за да отговаря на всеки отделен случай вие знаете ли какво ще се случи. Първо ние нямаме толкова голям капацитет от жилища, в които да настаним цялата общественост. Идеята на тези жилища е не да настаним всеки, който желае, а да настаним хора, които наистина имат нужда. Тези 26 семейства, които са поканени да освободят жилищата защото нямат основание да ги ползват са такива, които имат недвижими имоти в по-голямата си част. Малка част от тях надвишават доходите, които са по Наредба. Останалата част не отговарят като адресна регистрация. Част от тях имат право да закупят тези жилища. Тези, които надвишават доходите. Те са подали такива документи за закупуване на жилищата, които обитават до този момент. Не сте намалили критериите в Наредбата. Дори взехте решение и увеличихте режима на адресната регистрация. Друг е въпроса, че тези наемни правоотношения са по стария ред, но това няма никакво значение. Пак казвам, че в по-голямата си част тези 26 семейства имат недвижими имоти. Това е основната причина, поради която ние нямаме право да им подновим договорите. Не забравяйте и нещо друго. Всяка година се приема нова картотека. В нея се картотекират лица, които наистина имат необходимост и са доказали такава. Те са социално слаби семейства. В по-голямата си част от тази картотека са майки с деца. При мен дойде една майка с деца, която ми обяснява как месеци наред живее в едно мазе с децата си. Сега ми кажате как да обясня на тази майка, че ние трябва да държим в общински жилища семейства с по-високи доходи, а в същото време социално слаби реално семейства няма къде да бъдат настанени.

Кирил Илиев – ГЕРБ  Благоевград:

– Това което аз казвам е, че ние трябва да направим максимално справедливи условия. При мен пък дойдоха семейства, които са наематели от седем години. Получили са от наследство 7 кв. м. от една стая. Това се явява наистина ½. И двамата са с ТЕЛК. И двамата са над 60 години. Не работят. Сега за тези 7 кв. м. които са получили по наследство, те трябва да напуснат общинското си жилище. Аз не искам да задълбавам в частни случаи. Ние тогава приехме условия при определено ниво на работната заплата. Сега минималната работна заплата е повишена благодарение на нашето правителство. Прави сте, че неможем да удовлетворим всички нуждаещи се. Те са безбройни. Всеки иска да ползва жилище с наем от 30 лв. Но те са за най-нуждаещите се. Мисля, че критериите ни тогава се целяли точно това. Но сега се оказва друго. На практика ние поставяме едни 26 семейства сега, а може би и повече защото много семейства не са си получили писмата, които ще бъдат изведени на улицата. Затова призовавам колегите да преразгледаме по-детайлно наредбата и да поставим критерии, които да удовлетворят максимално хората и техните подребности. Това е моят призив. Да преразгледаме нашите критерии. Благодарение на нашето правителство доходите бяха повишени. Минималната заплата беше повишена. За съжаление винаги остават хора, които попадат и под тази черта. Не могат да продължат да управляват някои права и то за много малка разлика помеждудругото. Със 7 лева. Вие за 7 лв. изхвърляте семейства.

Исмет Узунов ДПС Благоевград:

– Вероятно наистина има лица, които не отговарят на критериите и не би трябвало да ползват тези общински жилища. Има обаче случаи, които са наистина неприятни с получените писма, които вие изпратихте до тези хора. Лично моето мнение е, че тази наредба трябва да се пипне много добре. Но не просто да промениме дохода какъв да бъде. В момента имам запитване от една госпожа. 55-ти набор е. Съпругът и е починал. Тя получава наследство ½. 30 кв. м. С 60 % ТЕЛК е. Вие я гоните в момента. Затова аз предлагам в администрацията да не се действа механично. При напускане да се изготвя социален доклад на лицата, които да бъдат или преместени или да им бъдат прекратени договорите. Друг случай – самотна майка. Едното дете става 18 години и излиза извън семейството. Другото е малко. Надвишила дохода защото миналата година е взела две по-високи заплати заради пандемията. Същият проблем. 30 години живее в това жилище. Направила е подобрения. Вложила е средства. Погледнете ги и тези неща. Всеки случай си е отделен. Това са човешки съдби. Човещината е преди всичко. Нямаш ли човечност в себе си ти си никой. Ако ще да си най-добрия администратор. Вижте ги. Прегледайте ги. Всеки човек поотделно. Затова ви призовавам. Да оттеглите писмата си, с които искате прекратяване. Прегледайте ги. Със сигурност има такива, които не заслужават. Има такива, които могат да бъдат преместени в по-малки жилища или евентуално да останат в същите. Считам в тази връзка би било добре в самите писма също да посочите, че лицата имат право да закупят самите жилища при старите условия и ред, след нашата промяна в условията през месец декември. Има хора, които ще теглят кредит и ще си закупят жилищата. Защото те са живели там 30 години. Вложили са един куп пари за подобрения. А в момента ние трябва да ги изгоним за един месец. По средата на зимата. В пандемия. Човешкото трябва да бъде преди всичко.

Мария Захова – Секретар на Община Благоевград:

– Тези 160 писма, които изпратихме са, за да докажат наемателите, че отговарят на условията на наредбата, която вие приехте и имат законово право да ползват тези жилища. Аз съм юрист, но немога да намеря законово основание да оставим тези хора в жилищата им. Как да обясня на тези, които чакат в картотеката, които наистина са социално слаби и нямат тези 30 квадрата. Дори нямат и този доход над 650 лв. на член от семейството. Защо ние не ги настаняваме, а в същото време държим без правно основание други наематели в тези жилища. Наистина никой не е тръгнал да ги гони. Даваме им възможност да докажат правото си да продължат договорите си за наеми. Няма как да изтеглим писмата. Ние с тези писма не ги гоним. Аз лично съм провела срещи с почти всички от тях. Както аз, така и колегите, които работят по преписките. На всеки един от тях е обърнато внимание. За закупуване им е било обяснено. Много хора от всичките тези, които вие цитирате тръгнаха в такава посока.

Красимир Роячки – ГЕРБ  Благоевград:

– Това е Общиски съвет. Вие казвате, че нищо не зависи от нас. Напротив. Всичко зависи от нас. Вие сте само изпълнители на решения на Общински съвет. Мисля че до един два месеца ще влезе за доразглеждане тази наредба. Тогава всички тези проблеми ще се опитаме да ги изчистиме. Затова задръжте  гоненето на тези хора….

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене