Кое е вярно и кое грешно в подбора на моторни масла

За подмяна на моторни масла в двигатели, не е достатъчно, само да знаете марка и модел. Нужни са и допълнителни познания, дори да имате доверен сервиз.

Съществуват много хипотези, за това какви видове моторни масла да избираме, колко често да подменяме и пр. Ние ще ви запознаем, с някои от най-често дискутираните теми. Вижте сега, кое е вярно и кое грешно в подбора на моторни масла:

Грешно твърдение № 1. Всеки път, когато сменяте маслото, първо трябва да напълните маслото за „промиване“

Вярно: маслото за промиване е специален продукт, който съдържа голямо количество добавки детергент. Последният служи за измиване на отлаганията при продуктите от горенето в двигателя. Съвременните моторни масла имат отлични детергентни и диспергиращи свойства. Следователно няма нужда да изплаквате двигателя на съвременен лек автомобил. В трудни ситуации, ако двигателят е силно замърсен, може да го напълните с масло. Такова е упоменато от производителя. Достатъчно е само да съкратете интервала за смяна.

Грешно твърдение № 2. Енергийно ефективното моторно масло е по-добро от обикновеното

Вярно: енергоспестяващото масло има нисък вискозитет и допълнителен пакет от добавки, включително антифрикционни добавки. Тяхната задача е да намалят загубите на енергия по време на триене и в резултат на това разхода на гориво. В действителност, шофьорът ще забележи само малка икономия на гориво в сравнение с конвенционалното синтетично масло от подобен клас вискозитет. В същото време енергоспестяващите масла имат ограничения за употреба. За тях се препоръчват да се използват само в двигатели с вътрешно горене, специално пригодени за използването на ниско вискозитетни масла.

Грешно твърдение № 3. Маслото за дизелови двигатели трябва да се сменя по-често

Вярно: честотата на смяна на моторното масло, зависи не само от самото масло и вида на двигателя, но и от качеството на горивото и условията на работа на автомобила. Всички те са еднакво важни. Неправилно е да се сравнява разходът на масло, в лек автомобил с този на дизелов камион. При равни други условия, най-важният фактор е качеството на дизеловото гориво. Ако то е високо и отговаря на европейските стандарти, няма да е необходима честа смяна на моторното масло.

Грешно твърдение № 4. Само дизеловото масло е подходящо за дизелови превозни средства

Вярно: противно на общоприетото схващане, моторните масла не се делят на дизелови и бензинови. Производителите разделят моторните масла на продукти за леки автомобили (включително леки търговски превозни средства) и камиони. Това е посочено на опаковката. В същото време маслата за леки и товарни автомобили, дори тези, произведени в едни и същи класове вискозитет, се различават по състава на базовите масла и пакетите с добавки, което се дължи на разликите в конструкцията на двигателя и условията на работа на превозното средство.

 

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене