ВиК с важно съобщение за жителите на Гоце Делчев

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, че във връзка с профилактика на водохващане „Чарка” в с. Брезница, на 1.12.2020 г. (вторник), в часовете от 08:30 ч. до 13:00 ч., ще бъде нарушено водоподаването в района на „Косова махала”, улиците: „Потока”, „Драгоман”, „Бр. Миладинови”, „Екзарх Йосиф”, „Иван Асен”, „Хр. Матов”, „Бузлуджа”, „Екзарх Антим”, „Гранична”, „Стражин”, „Страцин”, „Бабуна”, „Чаталджа”, „Витоша”, „Сан Стефано”, „Гр. Пърличев”, „Р. Джинзифов”, „Ст. Мълчанков”, „Д. Стоянов”, „Б. Чанджиев”, „Н. Петков”, „Ив. Скендеров” и в района на бившата казарма.

Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене