Арбен Мименов е един от шестимата, избрани за представители в Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа

Министерският съвет одобри кандидатите на Република България за представители и заместник-представители в Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа за мандата 2021-2026 г. Република България ще продължи да бъде представлявана от 12 делегати в състава на Камарата на местните власти към Конгреса.

Одобрени са кандидатурите на 6-ма представители и 6-ма заместник-представители, които са предложени от Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България.

Д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча е определен за представител на делегацията в Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа за мандата 2021-2026 г

Останалите представители на делегацията са кметовете на общините Казанлък, Елена, Каварна,  Пловдив и Русе.

За заместник- представители са определени кметовете на общините Долни Чифлик, Венец, Панагюрище, Нова Загора,  Созопол и  Мирково.

Обновеният състав на делегацията отразява резултатите от последните местни избори и е съобразен с ревизираната Харта на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа, както и с Правила и процедури на Конгреса.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене