Важно! СРЗИ разпространи ПРОТОКОЛ, който всеки заразен от К-19 задължително трябва да спазва

Предвидени са шест стъпки, които лицето следва да предприеме

Столичната регионална здравна инспекция публикува на сайта си протокол за поведение на гражданите при положителен резултат от PCR тест за COVID-19. 

Предвидени са шест стъпки, които лицето следва да предприеме, след като разбере, че има установен коронавирус. Лице с положителен резултат за COVID-19 незабавно се изолира и се поставя под домашна карантина за 14 дни.

Изолират се и се поставят под домашна карантина за 10 дни лицата, контактни от първи ред

– осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 метра и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице:

– два дни преди появата на оплаквания или – два дни преди вземането на проба за изследване по метода PCR при безсимптомно носителство

– след изтичане на карантината не се извършва контролно изследване.

– медицинското наблюдение се извършва от общопрактикуващия лекар

– личният лекар оказва методична помощ на всички лица от пациентската си листа по мерките, които следва да се спазват

– продължително проветряване, влажно почистване и дезинфекция на повърхностите, помещения и предмети от първа необходимост, лични предпазни средства, спазване на домашната изолация.

– общопрактикуващия лекар извършва лечение и оказва съдействие за хоспитализация в случай на нужда, чрез екипите на центъра за спешна помощ и Координационния център за COVID.

Вижте стъпките

https://srzi.bg/uploads//pages/Nachalna_stranica/1.Novini/ZA_saita.pdf

Blitz.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене