Connect with us

Хороскоп

Любовният ви хороскоп за месец ноември

Published

on

Венера ще се опита да внесе баланс

Ноември ще бъде динамичен месец, особено по отношение на любовта. Меркурий и Марс ще се движат ретроградно през една част от времето, което може да доведе до забавяния, обърквания и лоша комуникация. Венера ще се опита да внесе баланс. Какво ви очаква в любовта според зодията, вижте в любовния ни хороскоп.

Зодия Овен

Семейните Овни ще имат хубав месец ноември. Ще се радват на романтика, чувственост, разбира се, това не означава, че няма да има леки недоразумения. Важното е да ги разрешавате с мирен тон и усмивка. Необвързаните Овни ще имат възможността да влязат в любовни връзки, стига подходът им да не е агресивен. Изпитаните във времето връзки ще се изправят пред предизвикателства и само стабилните ще оцелеят. Не на последно място, не позволявайте на членове на семейството да се бъркат в любовния ви живот.

Зодия Телец

През ноември работата ще заема повече от времето ви, което може да се отрази на връзката ви. Ще бъде важно да обърнете внимание на комуникацията с любимия човек. След 22 ноември ще ви бъде романтично. Ако успеете да комуникирате ефективно, взаимоотношенията ви няма да пострадат. Що се отнася до необвързаните Телци, те ще се забавляват, но отношенията, които ще създават ще са краткотрайни.

Зодия Близнаци

В работата е възможно да възникнат някои проблеми. Близнаци, звездите ви съветват да не прехвърляте тези отрицателни емоции в любовния си живот, за да се радвате на чувственост, страст и романтика с партньора си. Финансите няма да бъдат повод за разногласия, само ако ги планирате стриктно. Самотните Близнаци ще имат добри възможности за флирт, създаване на любовни връзки. Ще преследвате любовта, но внимавайте с кого създавате сериозни връзки.

Зодия Рак

През ноември кавгите ще са чест гост на обвързаните представители на зодията. След 21-и ще може да се радвате на повече хармония. Някои дългосрочни връзки ще преминат на следващ етап. Ако съумеете да не се дразните за дреболии и да разрешавате сложните ситуации с мирен тон, ще се радвате на хубав любовен климат. Близките ви ще ви подкрепят, а семейните финанси ще нараснат. За необвързаните месецът ще бъде вълнуващ, изпълнен с флиртове.

Зодия Лъв

Месецът може да започне с леко напрежение. Ако връзката ви е силна, тя ще продължи да се развива във времето. В противен случай е възможно прекъсване на отношенията. Тези от вас, които се разделят с половинката си, няма да имат трудности да създадат нови взаимоотношения. Възможно е мирът в семейството да бъде нарушен поради конфликти с по-възрастни близки роднини. Не позволявайте това да се случи. Необвързаните Лъвове ще се забавляват, но до сериозни връзки през ноември е малко вероятно да се стигне.

Зодия Дева

Марс ще бъде ретрограден до 14 ноември, което може да създаде известни затруднения и обърквания в любовен план. Ако успеете да насочите енергиите си в правилната посока и избягвате конфликтите, семейното щастие няма да ви подмине. Любовната атмосфера ще бъде забавна, приятна, стига да позволите да бъде такава. Самотните Деви ще имат много романтични възможности през първите три седмици на месеца, а Венера ще ви помага в това.

Зодия Везни

Ако сте достатъчно грижовни към любимия човек, очаква ви един хубав и хармоничен любовен месец. Страстта помежду ви ще ви помага да затвърдите връзката си. Комуникацията е ключът към доброто семейно щастие, не го забравяйте, Везни! Необвързаните ще имат романтични възможности, но те по-скоро ще са за забавление, а не за създаване на сериозни взаимоотношения. Любовта ще бъде трудна за онези връзки, които досега не са се доказали като стабилни.

Зодия Скорпион

Венера и Марс силно ще повлияят на вашия любовен живот. От Венера ще получите романтика, а от Марс – страстта. Тези от вас, които имат сериозни връзки е важно да не позволяват на роднини да нарушават хармонията им с любимия човек. Бъдете внимателни и с финансите. Необвързаните Скорпиони може да срещнат любовта на работното място. Като цяло ви очаква един вълнуващ месец, без значение дали имате или търсите своята половинка. Възползвайте се максимално от положителните вибрации.

Зодия Стрелец

В брака ще има романтика и страст, а необвързаните Стрелци ще се радват на много романтични възможности поради влиянието на Венера. Тези от вас, които се срещат с някого и копнеят за нова любовна връзка е добре да бъдат по-смели. Ако сте сериозно обвързани вече, възможно е малките недоразумения да се превърнат в по-голям проблем, ако допуснете членове на семейството да се бъркат в любовния ви живот.

Зодия Козирог

Онези връзки, които са се пропукали, имат шанс да бъдат възстановени. Периодът до 21-и ноември е обещаващ като цяло за любовния живот на Козирозите. Но пазете връзката си от външни влияния. Внимавайте и как харчите. Самотните имат шанс за нови взаимоотношения, но е важно да бъдат социални.

Зодия Водолей

Водолеи, определено знаете как да впечатлите любимия човек и да му покажете вашата привързаност. През ноември работата ще заема голяма част от вашето време. Семейният живот ще бъде романтичен и чувствен, но се опитайте да балансирате между работата и партньора си. Необвързаните също ще се радват на добри възможности, а някои от тях може и да създадат любовна връзка. Добре обмисляйте как харчите, за да не се стига до разправии с половинката.

Зодия Риби

Обвързаните Риби ще имат спокоен месец. Дори и да има малки проблеми, ще успеете да ги преодолеете. Ще се стараете да си създавате повече комфорт с партньора и това ще ви радва. Самотните Риби може да намерят любовта сред приятели или познати. Носете се по течението и не насилвайте събитията. Забавлявайте се и бъдете приветливи.

Az-jenata.bg

Хороскоп

ХОРОСКОП ЗА 29 НОЕМВРИ

Published

on

ОВЕН

Неделя е мно­го ди­на­ми­чен ден и за­бър­за­ни­ят му ри­тъм ще из­п­ре­ва­ри мно­зи­на. Въп­ре­ки че сте съ­о­б­ра­зи­тел­ни в дейс­т­ви­я­та си, не е из­к­лю­че­но да до­пус­не­те греш­ка, ко­я­то да ви нав­ре­ди. Днес меж­ду вас ще има мно­го пъ­ту­ва­щи по де­ло­ви при­чи­ни и ще ус­пе­е­те да пос­тиг­не­те цел­та на на­ме­ре­ни­я­та си, но бъ­де­те вни­ма­тел­ни.

ТЕЛЕЦ

Пло­дот­во­рен ден е неделя за Тел­ци­те. Има­те го­лям къс­мет и всич­ко, ко­е­то пред­с­тав­ля­ва ин­те­рес за вас, е пос­ти­жимо. Де­нят се ха­рак­те­ри­зи­ра с ус­пеш­ни кон­так­ти, чрез ко­и­то мо­же да се осъ­щес­т­ви­те на же­ла­но­то от вас ни­во. Дейс­т­вай­те ак­тив­но. Раз­чи­тай­те на пол­зот­вор­но сът­руд­ни­чес­тво и ус­пеш­но биз­нес парт­ньорс­тво.

БЛИЗНАЦИ

Мно­зи­на от вас раз­пи­ля­ват поч­ти без­цел­но си­ли­те и въз­мож­нос­ти­те си, по­ра­ди лип­са на из­ра­зи­тел­ни же­ла­ния и кон­к­рет­ни це­ли. Тряб­ва да фор­му­ли­ра­те стре­ме­жи­те си точ­но и оп­ре­де­ле­но, за да има­те от­п­рав­на точ­ка за дейс­т­вие. Дейс­т­вай­те са­мос­то­я­тел­но и ще постигнете доб­ри ре­зул­та­ти, кои­то ще ви за­до­волят.

РАК

Днес за вас е ха­рак­тер­на сил­на во­ля за изя­ва, но при мно­зи­на тя мо­же да бъ­де пов­ли­я­на от­ри­ца­тел­но от лип­са­та на оп­ре­де­ле­на цел. В ня­кои слу­чаи про­е­к­ти­те ви мо­гат да се ока­жат не­о­б­мис­ле­ни. Го­ля­ма част от Ра­ци­те са под вли­я­ни­е­то на вът­реш­но про­ти­во­ре­чие, ко­е­то оказ­ва съ­щес­т­ве­ни преч­ки за сво­бо­да в изя­ва­та.

ЛЪВ

Лъ­во­ве, тряб­ва да се спра­ви­те пър­во със сво­и­те вът­реш­ни проб­ле­ми и то­га­ва да дейс­т­ва­те в де­ло­ви план. Има­те ши­ро­ко­о­б­х­ва­тен пог­лед и то­ва до­ня­къ­де е във ва­ша пол­за. Ако пре­въз­мог­не­те се­бе си, ус­пе­хът е на лице. Ос­во­бо­де­те се от спо­ме­на за не­ло­я­л­но­то от­но­ше­ние на да­ден чо­век, с ко­го­то сте кон­так­ту­ва­ли.

ДЕВА

Днес Де­ви­те са мно­го бор­бе­ни и ги прид­ру­жа­ва къс­мет. Де­нят ще за­вър­ши при от­лич­ни ре­зул­та­ти от вас, ако не ре­ши­те, че неделя ще бъ­де ден за лю­бов, и вто­ро, ако съ­у­ме­е­те да не пи­ле­е­те вре­ме­то си за нез­на­чи­тел­ни не­ща. Ус­пеш­но пъ­ту­ва­не се очер­та­ва за тър­гов­ци и биз­нес­ме­ни и ще напълни банковата ви сметка.

ВЕЗНИ

Вез­ни­те са­ми си съз­да­ват труд­нос­ти, ка­то чес­то де­мон­с­т­ри­рат из­лиш­но упор­с­т­во. Мно­зи­на днес ис­кат да на­ло­жат лич­но­то си виж­да­не по оп­ре­де­лена тема. Ще си нав­ле­че­те неп­ри­я­т­нос­ти та­ка. Нас­т­ро­е­ни­е­то ви в неделя е по­ни­же­но, по­ра­ди не­же­ла­ние за ра­бо­та и стре­меж към про­мя­на на об­с­та­нов­ка­та около вас.

СКОРПИОН

Неделя е спо­рен ден за ва­ша­та ра­бо­та. Поч­ти всич­ки от Скор­пи­он ще бъ­дат до­вол­ни от из­вър­ше­но­то, а то ще бъ­де га­ран­ция за по­ви­ша­ва­не на зап­ла­ща­не­то ви и издигане в йерар-хията. Ус­пе­хи в сфе­ра­та на биз­не­са, но вни­ма­вай­те със съд­руж­ни­ци­те, къ­де­то мо­же да въз­ник­не неп­ри­я­тен спор, свър­зан с об­щия ви биз­нес.

СТРЕЛЕЦ

Днес ви лип­с­ва труд­ност и по­ло­жи­тел­на ори­е­н­та­ция и не­що ня­ма да ви дос­тиг­не, за да сте на­пъл­но до­вол­ни. Ва­ше­то тру­до­лю­бие е пос­ло­вич­но и съ­че­та­но с ва­ша­та изоб­ре­та­тел­ност, ще има­те спо­рен ден. Има­те до­бър про­фе­си­о­на­лен имидж и мо­же­те да пре­го­ва­ря­те с ръ­ко­во­ди­те­ли­те си за по­ви­ша­ва­не на зап­ла­ща­не­то.

КОЗИРОГ

Неделя е пъ­лен с прия­тни из­не­на­ди за вас, но няма да лип­сва и бор­ба за пос­ти­га­не на ус­пе­хи през то­зи пос­ле­ден ра­бо­тен ден от сед­ми­ца­та. Зат­руд­не­ния няма да има­те, а по всяка ве­роя­тност са­мо сло­вес­ни дву­бои с ва­ши неп­рия­те­ли. Ще ос­та­не­те прия­тно из­не­на­да­ни от съоб­ще­ние във връз­ка с про­фе­сия­та или ва­шия биз­нес.

ВОДОЛЕЙ

Ра­дос­тен ден за вас и ус­пе­хът, къс­ме­тът или щас­ти­е­то е с вас нав­ся­къ­де. Из­вес­т­на нес­та­бил­ност или ле­ко неп­ри­я­т­но чув­с­т­во ще има­те на ра­бот­но­то мяс­то и то се дъл­жи на час­тич­ни не­у­с­пе­хи, ко­и­то ня­мат съ­щес­т­ве­но з­на­че­ние за вас. Ще осъ­щес­т­ви­те важ­ни сре­щи, на ко­и­то ще въз­ник­нат ин­те­рес­ни пред­ло­же­ния.

РИБИ

Сил­но за­ви­си­ми сте от вът­реш­на­та не­у­с­той­чи­вост, ко­я­то зап­лаш­ва да ви съз­да­де по­ре­ди­ца от де­ло­ви проб­ле­ми днес. Не­о­б­хо­ди­ма е бър­за про­мя­на. Стъ­пе­те на оно­ва, ко­е­то има­те  и пре­це­не­те пра­вил­но свои плю­со­ве и ми­ну­си. Та­ка ще се раз­г­ра­ни­чи­те от не­га­тив­но­то и ще прес­лед­ва­те бе­зот­каз­но це­ли­те си.

Continue Reading

Хороскоп

Хороскоп за 28 ноември

Published

on

ОВЕН

В събота действащата обстановка не ви е много ясна, но всичко се развива по обикновения начин и в познатия ви ритъм. Може да се говори, че ще имате успех, но той е по-скоро морален и дори емоционален, отколкото материален.

ТЕЛЕЦ

Деловият живот на Телците започва добре и при по-добра организация бихте могли да очаквате успешно развитие на делата си. Сега се съобразявайте главно с обстановката, отколкото със собствените желания. Ще ви обхване раздразнение поради невъзможност за реализиране на сделка.

БЛИЗНАЦИ

В събота е налице щастлива промяна от служебен характер за Близнаците – повишената ви работоспособност днес ще се отрази и на финансовото ви състояние. В емоционален план ще бъдете неспокойни и постоянно ще се сменят положителните и отрицателните ви усещания.

РАК

Днес настроението на Раците е променливо и под въздействието на постоянните ви колебания, които властват над вас. В събота ще имате добри постижения, но трябва да вземете окончателно решение по въпросите, които засягат само вас и никой не може да ги реши вместо вас.

ЛЪВ

Изхвърлете от главата си всички ненужни мисли и притеснения и се освободете, за да постигнете необходимата ефективност. Денят е успешен за действия и ще донесе късмет на активните. Лъвовете ще реализират ползотворни контакти и сключване на нов договор. Професионалният ден носи големи успехи, особено за творчески изяви.

ДЕВА

Събота предоставя на мнозина добри финансови възможности. При някои Деви те ще останат теоретични, защото са склонни към глупави грешки, допуснати поради недостатъчно обмисляне или самозаблуда. Пътуващите по делова работа няма да останат задоволени от дейността си.

ВЕЗНИ

Превъзходен ден за Везните, ако действат достатъчно целесъобразно и по предварително изграден план, който следват. В противен случай ще се почувствате неловко и това ви състояние ще бъде най-изразително вкъщи. Активизирайте се и се борете за постигане на стремежите си.

СКОРПИОН

Ще действате умело и на мнозина няма да им липсва замах. Денят им дава известно предимство, но успешните ви постижения се базират върху здравия разум, който някои от вас ще пренебрегнат. В деловите контакти ще ви бъде трудно да постигнете взаимно разбирателство с колеги. Пътуващите ще имат неприятности в професионално отношение.

СТРЕЛЕЦ

Денят е благоприятен за Стрелците, запазете самообладание на работното си място и не се конфронтирайте с началника си. Такъв повод ще възникне, но запазете добрия тон, в противен случай породилото се напрежение ще предизвика някаква загуба за вас. В личните дела напредък. Засилва се и любовният ви живот. Налице е някаква промяна в дома ви.

КОЗИРОГ

Съботният ден не е лош за вас, но някои от действията ви могат да го превърнат в незадоволителен. Възможни са промени в службата ви, които ще ви предизвикат да реагирате негативно. Само ще си навредите. Затруднения ще имат онези, които решават някакъв спор с роднина. Касае се най-вероятно за наследство, ще получите онова, което ви се полага по право.

ВОДОЛЕЙ

По здравословни причини днес някои от вас ще бъдат в лошо настроение. Водолеите днес да избягват психическата и физическата преумора. На някои ще бъде невъзможно да удържат нервите си в службата, но така ще задълбочите здравословното си неразположение. Запазете самообладание. Не давайте израз на гнева си, така ще успеете да запазите добрия тон и да намалите напрежението.

РИБИ

Успешен ден за Рибите, който ще донесе изразителен напредък в делата, с които ще се заемете. Много условия около вас са променени и ако не искате да изостанете без шанс за развитие, и вие трябва да се промените. Ще сгрешите, ако приемете нечий съвет – действайте самостоятелно във всичко. Имате доста зложелатели, които ви завиждат и ще опитат да ви навредят чрез заблуда.

Continue Reading
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

ноември 2020
ПВСЧПСН
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 

ПОПУЛЯРНИ


Office Lizenz Kaufen Windows 10 pro lizenz kaufen Office 2019 Lizenz Office 365 lizenz kaufen Windows 10 Home lizenz kaufen Office 2016 lizenz kaufen office lisans satın al office 2019 satın al