Народният представител Стефан Апостолов: Днес от парламентарната трибуна имах възможността да задам три много важни въпроса на министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов

Днес от парламентарната трибуна имах възможността да задам три много важни въпроса на министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов, свързани с моя лична кауза, която започнах още преди да стана депутат и за която всеки месец дарявам половината от заплата си, а именно подпомагането на двойки с репродуктивни проблеми.

Пред колегите си в Парламента попитах министъра дали са въведени по-високи критерии към ин витро процедурите с по-голяма успеваемост; какъв е срокът за поддаването на заявлението за организационно и финансово подпомагане от Центъра за асистирана репродукция (ЦАР) до връчване на заповедта и има ли затруднения в успеваемостта на ин витро процедурите. Попитах също колко деца са родени в резултат на извършени процедури в условията на пандемията от COVID – 19.

Благодаря на министър Ангелов за изчерпателния отговор по поставените от мен проблеми. Това, което е важно да кажа по повод на моите въпроси е, че Министерството на здравеопазването има последователна политика по отношение демографските въпроси в областта на здравеопазването и по-конкретно с подкрепа на раждаемостта. В тази връзка годишният бюджет от 12 млн. лева гарантиращ финансирането на около 2500 броя процедури бе увеличен на 20 млн. лева, което позволи увеличение броя на двойките финансирани от Центъра за асистирана репродукция (ЦАР).

Също така още през 2018г. в Правилника за организацията на работа и дейността на ЦАР се въведоха и по-високи критерии за успеваемост, а именно – изискването за процент на постигнатите клинични бременности се завиши от 20 на 25 процента. Относно срокът от подаване на заявлението за организационно и финансово подпомагане от ЦАР до връчване на заповедта за одобрение той се установи трайно на 1 месец още в края на 2018 година. За сравнение – през 2017 г. този период беше около 11 месеца.

Това, което получих като отговор във връзка с пандемията от COVID – 19 е, че броят на приетите заявления е намалял с 11%, намален с 26% е и броят на връчените заповеди. Радостната новина е, че по данни на клиниките за първото полугодие на 2020 г. броят на преминалите двойки – 2106 броя е намален само с 2%, спрямо преминалите за същия период на 2019 г.

Важно е да отбележим и още един акцент от отговора на министъра, а той е, че изградената организация на работа, разширеният вид и обем дейности, финансирани от ЦАР, редовните и навременни плащания на клиниките демонстрират успешно изпълнявания ангажимент на правителството пред двойките с репродуктивни проблеми.

Моята лична кауза и борбата ми – да създадем още по-добри условия за двойките, които мечтаят да станат родители, но имат проблеми, продължава, защото, както не веднъж съм казвал бъдещето на Община Симитли и на България е в ръцете на нашите деца!

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене