АПЕЛ КЪМ ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СПАЗВАНЕТО НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ

Уважаеми съграждани,

 

Във връзка с продължаващата извънредна епидемична обстановка в страната и разпространението на COVID-19 на територията на община Гоце Делчев, Общинският кризисен щаб апелира към гражданите за отговорно поведение на всеки един от нас при спазването на противоепидемичните мерки, въведени от министъра на здравеопазването, а именно:

 

– спазване на физическа дистанция най-малко от 1.5 метра;

 

– в закрити обществени места, в т. ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, национални центрове по проблемите на общественото здраве, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари, летища, метростанцни, търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музеи и др., да се ползват защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.)

 

– колективните и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи, на открито и закрито се провеждат без публика.

 

– културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет на закрито и открито (в т.ч в читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, частни обекти, военни клубове и други), при спазване на физическа дистанция от 1,5 м, при условията на заповед №РД-01-402/15.07.2020 г.

 

– груповите празненства на открито и закрито (в т.ч. сватби, балове, кръщенета, концерти и други празненства), се организират при спазване на физическа дистанция от 1.5 метра;

 

– контролиране на достъпа да обществени места и търговски обекти за недопускане на струпване на хора и спазване на минималната физическа дистанция;

 

– всяко лице с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други) да се изолира и потърси лекарска помощ;

 

– основният начин за предпазване от COVID-19 е спазването на висока лична хигиена и физическа дистанция.

 

Всички дейности трябва да се извършват при спазване на противоепидемичните мерки, въведени със заповеди №РД-01-402 и №РД-01-403 от 15.07.2020 г.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене