Поредното питане на ГЕРБ към кмета! Този път Кирил Илиев пита за служителите в община Благоевград

Общинският съветник Кирил Илиев от ГЕРБ отправи питане до кмета на Благоевград. Въпросите му, които отправя чрез председателя на ОбС Андон Тодоров,  са свързани със запитвания на граждани.

Ето точните му въпроси:

Колко са служителите в община Благоевград,на които предстои пенсиониране до края на 2020 година, като численост и щат?

Колко от тези служители имат неползван отпуск, и за пенсионирането има ли предвидени средства за изплащане на дължимите им обещетения за неизползвания отпуск?

Има ли предприети действия за използването на тези отпуски на служителите, които не са ползвали отпуск от няколко години,а им предстои пенсиониране през 2020 г. Има ли обстоятелство, което е възпрепятствало организирането на използването на тези отпуски, и ако да, какво е било то?

Питанията на общински съветници до кмета Томов се насъбраха доста през последните дни. Любопитното е, че той не отговаря на въпросите, което може да се сметне като нарушаване на закона.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене