Важно за завършилите основно образование! Утре започва кандидатстването за първо класиране в приема в за 8 клас

В петък /3.07./ започва подаването на документи за участие в първи и трети етап на класиране при кандидатстване на места по държавен план-прием за учебната 2020/2021. От Регионалното управление на образованието в Благоевград  препоръчват учениците и родителите да подават документи по електронен път чрез платформата https://priem.mon.bg (тя е изписана на вече получената от ученика служебна бележка, с която се е явявал на изпитите от НВО) с входящ номер и код за достъп. При кандидатстване за специалност от професия е необходимо да се прикачи медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, като системата изисква файлът да е във формат PDF и да не е по-голям от 2 МВ.

Желанията се въвеждат директно чрез код на паралелка или чрез избор от меню. Именно този начин на кандидатстване – онлайн е препоръчителен, за да се избегне контактът с други лица поради усложнената обстановка с коронавируса.

Срокът за подаване на документи за първо класиране е до 7.07., като работното време на комисиите е от 8 до 18 часа.

Всички основни, обединени и средни училища, профилирани и професионални гимназии на територията на област Благоевград ще приемат документи.

„Създали сме възможно най-благоприятните условия, така че нито едно училище да не е пренебрегнато, като и да бъде максимално удобно на родителите и учениците”, коментира началникът на РУО Ивайло Златанов.

Важно е да се знае, че избралите да подадат документи на място в съответното училище трябва да спазват задължително разстояние от 1-1,5 м между чакащите, както в двора на училището, така и при допускане в училищната сграда, в залата за попълване на заявлението и при подаване. В училищната сграда учениците и родителите трябва да бъдат с маски или шлем. При отсъствие на родител се изисква нотариално заверено пълномощно за лицето, което  представлява ученика.

Както и предходните години, при кандидатстване за специалност от професия е необходимо да се сканира и прикачи медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

От РУО обръщат внимание и че няма ограничения относно броя на въведените желания, като системата следи да не се допуска дублирани паралелки. Самият алгоритъм ще  класира кандидата на горното възможно желание (паралелка), за което е достигнал бал, и не е необходимо желанията да се подреждат по друг критерий освен личния избор.

Списъците с приетите ученици на първо класиране ще бъдат обявени до 13.07.2020 г. Учениците, които не са класирани в нито една от паралелките, за които са кандидатствали на първи етап, участват във втори етап на класиране автоматично.

За кампанията ще бъдат активирани и експерти от РУО, които, разделени на екипи, ще контролират процеса на места, ще оказват методическа помощ, като целта е всеки един ученик, завършил 7 клас, да продължи образованието си и в следващата степен.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

struma.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене