В понеделник откриват официално изградената в Гоце Делчев по проект оранжерия

Община Гоце Делчев  организира   пресконференция за официално откриване на изградената оранжерия по проект „Подкрепа на социалните предприятия и насърчаване на заетостта“, акроним SoSEDEE, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ №B2.9c.01 от 27.07.2017 г. по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V- А Гърция – България 2014 – 2020 г.

Събитието ще се проведе на 22.06.2020 г. (понеделник), от 11:00 ч., в двора на оранжерията на ул. Пейо Яворов №1 в гр. Гоце Делчев.

Втората част от официалното откриване  ще е , от 14:00 часа на беседката в Градския парк.  Събитие на открито и  инициативата цели да запознае широката общественост с целите и положителните ефекти от изпълнението на проекта.

Заповядайте! Очакваме ви! Община Гоце Делчев има удоволствието да Ви покани на пресконференция за официално откриване на изградената оранжерия по проект „Подкрепа на социалните предприятия и насърчаване на заетостта“, акроним SoSEDEE, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ №B2.9c.01 от 27.07.2017 г. по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V- А Гърция – България 2014 – 2020 г.

Заповядайте! Очакваме ви!

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене