НЯМА ПОГОЛОВНА СЕЧ В БЕЛАСИЦА, ПОКАЗА СЪВМЕСТНА ПРОВЕРКА НА ЮЗДП И РДГ БЛАГОЕВГРАД

Във връзка с публикации в регионални електронни сайтове, в които жители на гр. Петрич сигнализират за поголовно изсичане на гората по пътя за хижа „Беласица”, Югозападното държавно предприятие предоставя следната информация:

Веднага след получаване на сигнала на 29 април т.г. по разпореждане на директора на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов е извършена проверка на терен и по документи съвместно с РДГ Благоевград. Проверяващите са опитали да се свържат по телефона с подателя на сигнала, който не е успял да присъства. Затова проверката е извършена по приложения към сигнала снимков материал в 5 обекта, предоставени на фирми за добив на дървесина след проведени процедури.

В първия инспектиран обект, намиращ се на около километър над спортната база „Цар Самуил” в посока хижа „Беласица”, се води предвидена по лесоустройствен проект гола сеч на акация. Възобновителният процес при този дървесен вид е издънков и затова не се предвижда залесяване. Сечта е с редовно издадено позволително на фирма „Айко – 12” ООД и съгласно Закона за горите е разрешена до 31 март. Не е окончателно приключила и ще продължи в подотодела след 1 септември. Участъкът, в който е извършен добивът, е почистен съгласно изискванията на Закона за горите.

Предвидена по лесоустройствен проект гола сеч на топола се извършва в други два посочени в снимките и проверени обекта от двете страни по поречието на р. Струмешница, на моста в посока Петрич–София. Сечта временно е спряна, тъй като със заповед на министъра на земеделието, храните и горите РД № 49-58/13.02.2020 г. до 30.06.2020 г. всички мероприятия в 15-метровата зона от двете страни на постоянни водни течения се преустановяват. След приключванена сечта от фирма „Мултитруп” ООД на мястото ще бъде извършено залесяване с топола.

В четвъртия проверен обект над Младежкия дом в Петрич се извършва сеч в дъбово насаждение с редовно издадени позволителни. При направеното контролно замерване на отсечените и стоящи маркирани дървета се констатира, че маркираните дървета са с 285 бр. повече от посочените в документите, като обемът на дървесината е 40 куб. метра. Нарушението е на служителя на „ДГС Петрич”, изготвил документацията, за което ще бъде сезирана Районната прокуратура. Фирмата, която извършва дърводобив там, е „Мултитруп” ООД.

Няма констатирани нарушения при проверения пети обект, посочен в снимковия материал. Дървесината в товарните автомобили е добита от обект, намиращ се близо до хижа „Конгур”. Там фирма „Митьо 2010” ЕООД извършва сеч на букови дървета с редовно издадено позволително и редовно издадени превозни билети.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене