Вижте къде можете да ходите на риболов в Югозапада!

Рибарите ще замятат въдици по някои язовири и реки

„България Днес“ ви предоставя пълен списък на водоемите в страната, които остават свободни за риболов по време на забраната, касаеща пролетното размножаване на рибата. Припомняме, че тя важи от 15 април до 31 май включително за язовири и реки до 500 метра надморска височина и от 1 май до 15 юни включително за по-височинните. Все пак ето и местата, където може да се замятат въдици:

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

– баластриера Проевски – над моста за с. Покровник, от левия бряг на Струма, цялото водно огледало

– водоем „Попарица“, с. Блатска, общ. Хаджидимово

– водоем „Помпата“, с. Първомай, общ. Петрич

– първи водоем до завода за релета – с. Баня, общ. Разлог

– яз. „Бели брег“, общ. Сандански

ОБЛАСТ БУРГАС

– баластриера Дупките гр. Бургас

ОБЛАСТ ВАРНА

– яз. „Комарево Храброво“

– яз. „Николаевка“

– яз. Ген. Киселово“

– Рибно стопанство „Пода“

– яз. „Бозвелийско“

– РС „Еко парк Венелин“

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

– стари речни корита на Янтра:

– землище с. Раданово и гр. Полски Тръмбеш

– землище с. Върбица, общ. Г. Оряховица

– землище с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш

– землище с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш

– землище с. Крушето, общ. Г. Оряховица

– землище с. Драганово, общ. Полски Тръмбеш

– стари речни корита на Росица:

– землище гр. Бяла черква, общ. Павликени

– землище с. Михалци, общ. Павликени

– землище с. Крушето, общ. Полски Тръмбеш

– баластриери в землище с. Дичин

– напоителни и отводнителни канали в м. „Блатото“, гр. Свищов

– р. Дунав – лиман на ХК „Свилоза“ р. км 559

ОБЛАСТ ВИДИН

– яз. „Дъбравка“ общ. Белограчик

– яз. „Божурица“ общ. Грамада

– р. Дунав – от Колодрума при р. км 789 до „Баба Вида“ при р. км 791

ОБЛАСТ ВРАЦА

– яз. „Мраморчица“ с. Голямо Пещене, общ. Враца

– р. Ботуня, гр. Криводол – от моста в посока с. Ракево до землищната граница със с. Ракево

– р. Огоста – от моста при с. Гложене, общ Козлодуй до първия ляв завой в посока с Бутан, общ. Козлодуй

– р. Дунав – лимана на пристанище гр. Козлодуй

ОБЛАСТ ГАБРОВО

– р. Росица – от моста на Колю Фичето до стената на бента под РУ Полиция, гр. Севлиево

– р. Янтра – от моста на бензиностанция „Ромпетрол“ в гр. Габрово до вира на СТС „Електроникс“

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

– стар рудничен котлован с. Николичевци, общ. Кюстендил

– водоем Самораново, с. Самораново, общ. Дупница

– яз. „Мали Върбовник, общ. Бобов дол

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

– яз. „Мъглене“, общ. Кирково

– яз. „Мургово“, общ. Кърджали

– яз. „Долна Чубанка“ общ. Момчилград

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

– яз. „Сопот“, с изключение на следните зони: експлоатационна зона, която се разполага на 300 м от язовирната стена, перпендикулярно на оста й навътре в акваторията; източната зона за естествено размножаване – намира се западно от устието на р. Топля и от дигата на рибарниците, перпендикулярно на оста й навътре в акваторията до „Райския залив-Пашов ръд“, м. „Боровете“.

– яз. „Славяни Кантон 5“, м. „Горен Кайлък“, землище с. Славяни, общ. Ловеч

– яз „Славяни Кантон 5“ м. „Долен Кайлък“, землище с. Славяни, общ. Ловеч

– яз. „Тодоричене“, с. Тодоричене, общ. Луковит

ОБЛАСТ МОНТАНА

– яз. „Огоста“ – по брега в района на 200 м от водонапорната кула до началото на полуостров „Расника“, землище гр. Монтана

– яз. „Долна вода“, от брега, землище с. Студено буче, общ. Монтана

– р. Дунав, в района на „Дунавски парк“, гр. Лом

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

– баластриера с. Лозен

– канал „Кривата вада“, до Пречиствателна станция Пазарджик

– Говедаре – дупките

– Студен канал – пътя за с. Синитево

– Малък гьол с. Звъничево и баластриера Звъничево (голям гьол)

ОБЛАСТ ПЕРНИК

– сгуроотвалите в кв. „Калкас“, гр. Перник

– отводнителни канали на р. Арката, общ. Радомир

– руднично езеро на бившия рудник Гараванов на Мини перник

– езерото на с. Рударци, общ. Перник

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

– яз. „Горни Дъбник“ – от южната страна на язовирната стена в продължение на 3 км до северната част на малката дига

– яз. „Кайлъка“ – от северната част на язовирната стена в продължение на 350 м до понтона на павилион „Кайлъка“

– яз. „Еница“, общ. Кнежа

– р. Дунав – от източната част на ферибота в гр. Никопол при р. км 598 в продължение на 4 км до р км. 594 (Канарата), в землището на гр. Никопол

– р. Дунав – от р. км 640 до р. км. 642, землише на Долна Митрополия

– р. Дунав – от р. км. 578 до р. км 579, землище на общ. Белене

рибарници в м. „Витска елия“

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

– топлия канал на Цариградско шосе

– р. Пясъчник – от моста на с. Войводиново до вливането в Марица

– яз. „Домлян“

– напоителен канал до гр. Стамболийски – от началото му до първия мост

ОБЛАСТ РАЗГРАД

– яз. „Бялата пръст“ („Папаза“)

ОБЛАСТ РУСЕ

– стари корита на Янтра – между землището на гр. Бяла и с. Полско Косово

– общински язовир в землището на с. Тетово

– р. Дунав – от бетонната площадка при входа на лиман РККЗ до края на ул. „Мостова“, землище гр. Русе

ОБЛАСТ СИЛИСТРА

– р. Дунав – от р. км. 377 до р. км 376 – Кейовата стена на Дунавската градина в гр. Силистра

– р. Дунав – от р. км. 432 до к. км. 433 – Кейовата стена на пристанище гр. Тутракан

ОБЛАСТ СЛИВЕН

– баластриери Крушарска дупка, Сливенска дупка и Мечкаревска дупка, общ. Сливен

– яз. „Чилията“, с. Загорци, общ. Нова Загора

напоителен канал от с. Бинкос до с. Г. Александрово, общ. Сливен

ОБЛАСТ СМОЛЯН

– яз. „Тешел“

– Смолянски езера: Керяновия гьол (Рибката), Салажа

ОБЛАСТ СОФИЯ

– яз. „Панчарево“

– баластриери в землището на с. Долни Богров

– баластриери в земището на с. Чепинци

– баластриери в землището на с. Световрачане

– баластриери в землището на с. Челопечене

– яз. „Алино“, общ. Самоков

– баластриера Мечката, гр. Самоков

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

– баластриера (отворена) в землището на с. Ягода – североизточно от селото, общ. Мъглиж

– баластриери 1 и 2 (затворени Аксаков гьол) на границата на землището на с. Тулово със землището на с. Ръжена, общ. Мъглиж

– яз. „Чаталка“ в землището на с. Елхово, общ. Стара Загора

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

– яз. „Царевци“, в землището на гр. Омуртаг

– яз. „Красноселци“, в землището на гр. Омуртаг

ОБЛАСТ ХАСКОВО

– яз. „Корен“, с Корен, общ. Хасково

– яз. „Орешец“, с. Орешец, общ. Харманли

– изравнител „Басамака, общ. Любимец

ОБЛАСТ ШУМЕН

– яз. „Соара“, в землището на с. Мараш, общ. Шумен

– баластриера с. Радко Димитриево, общ. Шумен

ОБЛАСТ ЯМБОЛ

– гребен канал гр. Ямбол

– старо речно корито на Тунджа при с. Ханово

– баластриера Долен Герен, гр. Елхово

– старо речно корито на Тунджа при с. Теново

– баластриерни дупки при с. Окол

НАСЛУКА!

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене