югозапада

Кметове и губернатори от Югозапада на тържеството за 20-г. на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”

Кметове от Пиринско, зам. министърът по околната среда и водите Мария Ачкова, губернаторите на Благоевградска и Пернишка области, шефове...

Напрежение в ТЕЦ „Бобов дол“ заради решение за принудително затваряне, прогнозират икономически и социален срив в Югозапада

Силно притеснение и възмущение от изказване на вицепремиера Асен Василев изрази с писмо ТЕЦ Бобов дол. С настоящето писмо...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене