Рибново сменя старите тръби на довеждащия водопровод

Община Гърмен започва решаването на водния проблем в най-голямото гърменско село Рибново. Скоро ще бъде обявена обществена поръчка за фирма-изпълнител, която да подмени старите етернитови тръби на 7-километровия довеждащ водопровод. За тази дейност в общинската хазна са осигурени 360 000 лева, които са целеви средства, отпуснати от държавата. В самото населено място също ще бъдат подменени близо половин километър от старите тръби. „По този начин ще гарантираме по-добър дебит на водоподаването, тъй като в момента има доста загуби по трасето заради старите етернитови тръби. Това е само началото, предвидени са още важни проекти, за да забрави Рибново за проблема и режима на водата”, заяви кметът на община Гърмен – Феим Иса.

Асоциацията по ВиК и ВиК дружеството, което оперира в района, готвят проектна документация за изграждането на пречиствателна станция за питейни води. Водопроводът минава до имот, в който ще бъде новото съоръжение. Водата, която постъпва в изградените два резервоара, идва от водохващане на река Бързата и от водохващане в местност Илистен, за което е издадено разрешително за водовземане. „Предстои търсенето на финансиране за построяването на пречиствателна станция за питейни води. На по-късен етап ще направим проект и за пречиствателна станция за отпадни води”, каза още Феим Иса.

Построяването на пречиствателна станция е належащо, защото при обилни дъждове и при топенето на снеговете водохващането на река Бързата се затлачва и водата, която се доставя на жителите на селото, не отговаря на изискванията. Проблемът е, че утаителят в новоизградения резервоар за питейни води на Рибново не може да изпълни предназначението си заради високата мътност на водата.

ilindenpres.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене