Облекчени процедури се въвеждат по програма „Родители в заетост“

Трудовите договори на детегледачите могат да се изпращат по пощата

За всички семейства и детегледачи, участващи в проект “Родители в заетост”, се въвеждат облекчения във връзка с обявеното извънредно положение, съобщиха от ведомството.

Родители със сключено тристранно споразумение, които са освободени (съкратени) от работа поради настъпилото извънредно положение в страната, се удължава срокът за намиране и постъпване на работа. Срокът се променя на “до 1 (един) месец след отмяна на обявеното извънредно положение”, като услугата „детегледач” няма да бъде прекъсвана в този период.

За безработните родители пък се удължава срокът за 4-месечното предоставяне на посреднически услуги от страна на бюрата по труда за намиране на работа. Срокът се удължава с периода на извънредното положение., разясняват още от Агенцията по заетостта. При проявено желание от страна на родителите и детегледачите е допустимо тристранните споразумения и трудовите договори да бъдат изпращани и получавани чрез лицензиран пощенски оператор в съответното бюро по труда. До отмяната на извънредното положение е допустимо месечните отчетни документи (декларация за статут на заетост и форма за явяване/неявяване на работа на детегледача) да бъдат изпращани на електронната поща на съответното бюро по труда в дигитален формат без ограничение (разпечатка, принт-скрийн, снимка, сканиран документ и/или др.), задължително заверени с подписи. Адресите на всички бюра по труда в страната са публикувани на официалната интернет страница на Агенция по заетостта.

От ведомството препоръчват стриктно да се спазват препоръките за ограничаване на епидемичната обстановка в страната, набелязани от Националния оперативен щаб и Министерство на здравеопазването. При възможност, реалното постъпване на работа на лицата (детегледачи), които попадат в застрашените групи, да бъде след отмяна на обявеното извънредно положение в страната.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене