Обръщение на Районния Мюфтия г-н Айдън Мохамед!

Изх. № 20.03.01-0012
Дата: 03.04.2020 г.

ДО
ИМАМ-ХАТИБИТЕ И
МЮСЮЛМАНСКИТЕ НАСТОЯТЕЛСТВА

ИНСТРУКЦИЯ

Относно: Честването на Нощта Берат и Арефето

УВАЖАЕМИ ИМАМИ, МЮСЮЛМАНСКИ НАСТОЯТЕЛСТВА,
УВАЖАЕМИ БРАТЯ И СЕСТРИ МЮСЮЛМАНИ,

Във връзка с предстоящата Свещена нощ – Берат Геджеси /Вторник 07.04.2020г./ и Деня Арефе свеждам на Вашето внимание следната инструкция:
Тази нощ е специална за мюсюлманите, и е позната като нощта на опрощението, съдбата и желанията. Също така е позната като предвестник на приближаващият се месец Рамазан. По този повод мюсюлманите я посрещаме, раздавайки садака, така наречена – Арефе. /06-07.04.2020г./
В тази връзка нареждам:
1. Поради факта, че тези дни не са от фарзовите ибадети и с оглед настоящата ситуация, както в страната така и в световен мащаб, да се придържаме стриктно към фетвата на комисията към Висшият Мюсюлмански Съвет и Заповед № 20.03.12-0001 от 17.03.20120г. на Районния мюфтия, с които се преустановяват всички общи събирания за Петкратен намаз, Джума намаз, и всички други чествания на Свещени Дни и Нощи в периода на извънредното положение в страна.
2. Няма пречка за раздаването на Арефето /Садака/, ако това се прави индивидуално без да се струпват хора на едно място и използвайки предпазни средства, а именно маски и ръкавици.
3. Честването на Нощта Берат, да бъде отбелязано, като всички Имам-Хатиби, след езана на акшам и ятсъ намаз, да правят дуа към Аллах С.Т., за Рахмет и Берекет, за предпазване от коварната зараза, за излекуване на болните и за помилване на починалите нашите роднини, близки и познати по високоговорителите на джамиите, а всички мюсюлмани оставайки по домовете си да участват с вдигане на ръце и повтаряйки АМИН.
4. Имам-хатибите, във времето между акшам и ятсъ намаз да направят насихат, пускайки се на живо по социалните мрежи в интернет.
5. Всяко мюсюлманско семейство да отбележи Свещената нощ в семейна обстановка, като заедно четат Курн-и Керим на арабски и в превод, да кланят нафиле намаз, четат ислямска литература и правят дуа и др.
Моля се на Аллах С.Т., да Ни избави от това тежко изпитание, да върне активният живот на нашите джамии, да излекува болните, да помилва починалите братя и сестри, и да Ни даде възможност да посрещнем месец Рамазан в по добри условия и социална спокойна обстановка. АМИН.

С уважение,

АЙДЪН МОХАМЕД
Районен мюфтия

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене