Предизвикателствата пред новия кмет на община Гърмен – финанси, планове, проекти…

Феим Иса – новият кмет на община Гърмен, е завършил специалност „Биология и химия“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Специализирал е в катедрата по зоология и антропология. Своя трудов път започва като учител в родното си село Рибново. Десет години по-късно става директор на учебното заведение, а след още осем – кмет на селото. На тази длъжност е също осем години, до местните избори през октомври 2019. Семеен е, с две големи дъщери.

Господин Иса, най-напред искам да поговорим по въпроси, свързани с финансовото състояние на община Гърмен. Известно е, че фирма „А – строй“, работила през последните шест години по ВиК инфраструктурата на общината, има претенции за получаване на определени суми. Как стои този въпрос?

Претенциите на фирмата бяха отнесени към КЗК, тоест фирмата обжалва процедурата. Комисията се произнесе в наша полза, но най-вероятно въпросът ще бъде отнесен към последната инстанция, в която фирмата може да обжалва.

Както знаем, според строителния предприемач Руен Кирев, община Гърмен дължи на негова фирма 700 000 лева за дейности, извършени преди години. Има ли развитие по този въпрос?

Да, според фирмата, ние и дължим 700 000 лева. Апелативният съд се произнесе в нейна полза. Сега обжалваме. Аз съм длъжен като кмет да обжалвам до последната инстанция.

С постановление на Министерския съвет община Гърмен получи 850 000 лева, 360 000 от които са за довеждащ водопровод в Рибново. Кога ще започне прокарването на водопровода?

В момента чакаме ВиК – Благоевград, да ни предостави проект за ремонта. Мисля, че до края на месеца ще го имаме. Тогава ще обявим обществена поръчка и ще изберем изпълнител. Надявам се през идващото лято да се работи на този обект.

Имаме осигурено финансиране – 60 000 лева, за подмяна на довеждащия водопровод и в Скребатно.

А как ще решите проблемите с водоснабдяването в останалите селища?

В Лещен и Крушево проектираме подмяна на довеждащите водопроводи, а в Ковачевица – изграждане на нов водопровод. За другите населени места помолих управителя на ВиК – Благоевград, дружеството да проектира, а ние ще търсим финансиране.

Става въпрос за етернитови водопроводи, строени през 50-те и 60-те години на миналия век и причиняващи големи загуби. Тук имам предвид и селата Горно Дряново и Осиково. Ще се наложи и в останалите села да сменяме довеждащите водопроводи.

В селищата, които се намират в полето – Гърмен, Огняново, Балдево, Дъбница, Дебрен, Хвостяне, също има чести аварии, които създават проблеми. От ВиК настояват да предприемем действия за поетапна промяна на стария водопровод.

Част от средствата – 350 000 лева, получени с Постановлението на МС, са за многофункционална спортна зала в Дебрен. Започнахте ли работа за целевото усвояване на тези средства?

Сега се изготвят проектите, след това ще се обяви процедура за избор на фирма, какъвто е редът, и ще бъде издадено разрешително за строеж. Ако няма обжалващи процедури, през лятото ще строим.

В проектите на общината е залегнало изграждане на многофункционални спортни площадки в селата Рибново и Дебрен. За тази дейност има ли осигурено финансиране?

Площадката в Дебрен не е одобрена. Има финансиране само за спортната площадка в Рибново. То е на стойност 40 000 лева от Държавен фонд „Земеделие“, мярка 7.2.

Сега да поговорим за новото общинско предприятие „Никополис 2020“. Кога ще започне дейността си?

Вече са приети Правилникът и Наредбата. Надявам се на предстоящата сесия на Общинския съвет да бъде приета и план – сметката. Предстои обявяване на обществена поръчка за закупуване на два сметоизвозващи автомобила – втора употреба, за които в общинския бюджет имаме осигурени 100 000 лева. За да заработи предприятието, трябва да извършим още процедури.

Тъй като това е нещо ново за нас, ни е малко трудно, но ще се справим. Учим се, четем, ползваме юридическа помощ и опита на други общини.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене