СКАНДАЛ В ЮЗУ! Ректорът проф. Борислав Юруков гази правила на Академичния съвет, държи се властта по примера на Камбитов като удавник за сламка!

Кандидат- ректорите доц. д-р Траян Попкочев, проф. д-р Антони Стоилов, проф. д-р Георги Апостолов и проф. д.н. Иван Мирчев искат видеозапис на събранието…

 

Цялото Общо събрание на ЮЗУ „Н. Рилски” да бъде документирано с видеозапис и отразено от медиите, да се гласува само в една урна, поставена в аулата, до избиране на нов председател, заседанието да води проф. д-р Илия Гюдженов, това са част от предложенията, които четирима от кандидатите за ректори – доц. д-р Траян Попкочев, проф. д-р Антони Стоилов, проф. д-р Георги Апостолов и проф. д.н. Иван Мирчев, внесоха до членовете на Общото събрание, Академичния съвет и до ректора на университета проф. д-р Борислав Юруков.

„С цел да се постигне оперативност и за да бъде изборът на ръководни длъжности от Общото събрание честен и неоспорим, правим следните предложения, които Академичният съвет да обсъди на заседанието си на 6.11.2019 г.”, започва писмото на 4-мата кандидати, входирано на 5 ноември. Следват изброени общо 16 точки с предложения за организирането на провеждането на Общото събрание. Сред тях са всеки член на Общото събрание лично с подпис да удостовери присъствието си, а не това да се прави от представител на мандатната комисия. Бюлетината да съдържа един квадрат, поставен срещу имената на кандидата за ректор, а отдолу да има и опция „Не одобрявам никого” – пак с квадрат срещу нея.

Предложението е продиктувано от констатираното субективно тълкуване на понятията „валидна” и „невалидна” бюлетина, аргументират се вносителите на предложенията. Те насочват вниманието и върху това Академичният съвет да обсъди въпроса каква да е процедурата за избор на членове на Контролния съвет и на самия Академичен съвет, както и списъчният състав на Общото събрание да бъде изготвен и подписан от ръководителя на отдел „Кадри” и ректора на университета, като поименно бъдат изброени онези членове, които се редуцират, и се посочва персонално за всеки причината за редуцирането му.

Вчера /6.11./ в 13.30 часа започна последното заседание на настоящия Академичен съвет. Ректорът проф. д-р Борислав Юруков прочете дневния ред с първа точка – определяне структурния състав на членовете на Общото събрание и дата за свикването му. Той не каза нищо за внесените предложения, затова проф. А. Стоилов предложи в първа точка да се обсъди и организацията на предстоящото Общо събрание.

„Академичният съвет има правомощия единствено да определи структурния състав и да приеме доклада на ректора. Така че не виждам какво повече има да обсъждаме”, категоричен бе ректорът.

Отношение по темата взе и проф. д.н. Иван Мирчев. Той припомни, че на 11.11. изтичат абсолютно всички мандати /и на настоящото ректорско ръководство, и на останалите университетски органи на управление/, затова Академичният съвет може да обсъди и да предложи на Общото събрание какво би спомогнало за неговата обективност и оперативност на работата.

„За това става въпрос. Не казваме, че Академичният съвет трябва да нарежда на Общото събрание какво да прави. На мен например не ми е ясно кой ще води Общото събрание, как ще бъде избран, изобщо кой ще определя персоналния състав на комисиите. Затова можем не да решим, а да предложим на Общото събрание”, каза проф. д.н. Иван Мирчев, който като бивш ректор на университета в продължение на два мандата /8 години/ и настоящ председател на Общото събрание познава правилата и процедурите много добре.

Проф. Юруков го контрира, като изтъкна, че Общото събрание е върховният орган, затова и всичките предложения на Академичния съвет ще са, по думите му, безпредметни.

Това провокира проф. д.н. Мирчев и той попита кой ще пусне заповед и ще регистрира участниците в ново конституираното Общо събрание. „Ами досега как е било, вас как ви избраха за ректор 2 мандата, и сега ще бъде по същия начин. Нищо няма да променяме. Имаме традиции, които са изчистени от грешки. Ще спазваме традицията! Това е!”, отсече настоящият ректор на ЮЗУ.

Доц. д-р Траян Попкочев пък поиска да се увери дали това означава, че Академичният съвет не може да отправя предложения, а в същото време някой, без да има легитимни права след 11.11., ще предложи комисии, други органи…

В коментарите се включи и проф. д.н. Мирчев, но проф. Юруков му отне думата, понеже не му я бил дал. „Вашата цел е да протакате и да правите нещата така, че да не завършват”, влезе в открит сблъсък с предшественика си проф. Юруков, а той му напомни, че все още е действащ председател на Общото събрание и като пълноправен член на Академичния съвет има право да вземе отношение по поставените въпроси.

В крайна сметка въпросът дали предложенията на 4-мата кандидат-ректори да бъдат обсъждани на Академичния съвет бе подложен на явно гласуване. Вдигнатите ръце в залата преброи секретарката на ректора Камелия Илиева, която обяви, че искането на проф. Юруков предложенията на опонентите му да не бъдат включени в дневния ред са подкрепени от 19 човека.

Проф. Мирчев обаче обяви, че е преброил 16 вдигнати ръце. Последва гневна реакция от страна на настоящия ръководител на ЮЗУ. „Може да си броите колкото искате. Това си е ваш проблем, вие сте никой”, обърна се проф. Юруков към предшественика си.

Предложението отново бе подложено на явно гласуване и този път бе подкрепено от 27 от общо 42-мата членове на Академичния съвет.

„Ето, моето предложение се приема”, констатира проф. Юруков и премина към следващата точка – отчет за състоянието на ЮЗУ през мандат 2015-2019 г. Докладът не бе публично оповестен, тъй като е бил изпратен на членовете на Академичния съвет във вторник следобед и, както обясни ректорът, който е искал, е можел да се запознае.

Очевидно един от запознатите бе зам. ректорът по учебната дейност проф. д-р Антони Стоилов, който коментира, че в доклада има пропуски и непълни неща. „От вас се изискваше да дадете конкретна информация, но не вие, а аз съм автор и мога да включвам в доклада каквото преценя”, категоричен бе ректорът и сам даде оценка на управлението си, като самоопредели мандата си за много успешен.

По предложение на ректора Академичният съвет гласува и прие Общото събрание да се проведе на 27 ноември /сряда/. Дали датата е избрана случайно, или не, това не стана ясно, но е факт, че заплатите в ЮЗУ, за някои подплатени и с бонуси, се превеждат на 26-о число.

На Академичния съвет бяха обсъдени и въпроси, свързани и с квалификационните характеристики на учебни планове и програми, удължаването на трудовите договори на двама преподаватели, единият от които проф. д.н. Елка Янакиева от Факултета по педагогика. В заложена самостоятелна точка в дневния ред бе разгледан и въпросът за получаването на бонуси в размер на 1000 лв. при публикуване на една статия в индексирани списания в световните бази данни Web of Science и Scopus и 1200 лв. при две.

От изказването на ректора стана ясно, че кандидатите за такива бонуси в ЮЗУ са 160, макар че не всички са представили разпределителни протоколи , т.е. да имат доказателства, че техни публикации вече са отпечатани и са част в световноизвестните наукометрични бази данни. С уговорката, че ще дадат срок до сряда на преподавателите да представят разпределителни протоколи, по предложение на ректора бе взето решение да започне изплащането на бонусите, за които по най-прости сметки ЮЗУ ще изразходва най-малко 160 хил. лв. /ако плаща за една публикация/.

След изчерпването на точките от дневния ред доц. д-р Манол Станин от Правно-историческия факултет предложи да се разработи и приеме правилник за дейността на Общото събрание на ЮЗУ, а искането открито подкрепи и доц. д-р Тр. Попкочев.

Че досега се въздържала да вземе отношение, но мнението й е, че Академичният съвет по никакъв начин не може да взема подобни решения и това е все едно Министерският съвет да взема решения за правилника на Народното събрание, изрази гледната си точка като юрист досегашният декан на ПИФ проф. д-р Габриела Белова.

Така или иначе, едно от най-важните за ЮЗУ неща вчера /6.11./ бе, че предложенията на 4-мата претенденти за ректорския пост не бяха разгледани с аргумент, че Академичният съвет не може да отправя предложения до Общото събрание на университета и да се бърка в работата му.

Любопитна подробност е, че именно по предложение на Академичния съвет през 2017 г. Общото събрание прие да отпадне възрастовото ограничение от 62 години за кандидатиране на ръководни постове. Благодарение на тази поправка и настоящият ректор проф. Юруков, който на 5 септември навърши 65 г., се кандидатира за втори мандат./blagoevgrad.regiona.bg/

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене