Решение на МС, Община Гоце Делчев е новият собственик на имотите на ПГ по МСС „Пейо Яворов“

Община Гоце Делчев от вчера е официалния  собственик  е на имотите на ПГ по МСС Пейо Яворов решението на МС .

Правителството предостави на община Гоце Делчев правото на собственост върху имотите, ползвани от Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „П. К. Яворов“ , за образователни дейности. Досега гимназията е била публична държавна собственост, управлявана от Министерството на земеделието, храните и горите като неин принципал. Промяната се наложи, тъй като учебното заведение е обявено за общинско училище.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене