Два нови проекта за СУ „Никола Вапцаров” – Хаджидимово, по програма Еразъм + за периода 2019 – 2021 година

В  рамките на Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“   СУ „Никола Вапцаров” – Хаджидимово ще работи по 2 нови проекта за училищно партньорство, финансирани от европейската програма „Еразъм +“ (2019 – 2021 г.). И на двата проекта координатор е учителката по български език и литература и френски език Заприна Глушкова. Това са:

“Kaleidoscope“ (Калейдоскоп)

Координатор на този проект е Гуадалупе (френски департамент), а партньори – България, Румъния, Македония, Турция и Португалия

Проектът се фокусира върху постигането и развитието на най-добри практики, методи, идеи в основното образование. Той ще доведе до подобряване качеството на училищата, чрез транснационално сътрудничество. Целевата група е от ученици на възраст 11-14 години. Той е насочен към интегриране на ИКТ, приказки, музика, танци и френски език в класната стая. Музиката може да създаде въображаем свят в четивната грамотност, който да стимулира творчеството на детето.

Проектът е със заглавие „Калейдоскоп“, за да се покаже, че образованието е шанс за всички деца по света, защото училището позволява на всички да разбират по-добре света, да знаят неговите права, по-доброто им прилагане и да придобият нови знания за Европа.  Целта на проекта е да се ангажират учениците в международен диалог с   френскоговорящи кореспонденти по теми, свързани с толерантността и приятелството. Това ще покаже как това културно и езиково многообразие се изразява в музиката, поезията и спорта. Проектът също така цели създаването на сайт, запис на компактдиск, съдържащ танци и песни на партньорите. Образователните цели на проекта „Калейдоскоп“ са децата да изградят увереност сами за себе си като повишават осведомеността си за борбата срещу насилието в училище, самостоятелността и имиджа.

Вторият проект е „Revenons aux jeux“ (Да се върнем към игрите) с координатор – Гърция и партньори – България, Македония, Италия и Португалия. Идеята на проекта е предизвикана от трудностите, с които се сблъскват учениците в организирането на

тяхната игра и насилието в училище и извън него.

Проектът „Да се върнем към игрите“ ще обедини училища от 5 държави.

 

Официалният език и на двата проекта ще бъде френски.

Посещения и обучения и в двата проекта ще дадат възможност на учителите да подобрят методите, управлението на класната стая и техните умения. Това ще направи уроците по-иновативни и по този начин привлекателни за учениците.

 

Ето какво сподели за топ преса координаторът на проектите Заприна Глушкова: „Това са пети и шести европейски проекти по програма Еразъм + за училището. Опитът ни, водещ началото си от 2010 г., показва, че е предизвикателство да се работи с толкова много и различни хора. През всичките тези години пооказахме на децата и ги накарахме да повярват , че всички сме хора, всички сме еднакви – без значение дали сме българи, турци, французи, португалци и т.н….“

Топ преса държи да уточни, че „виновникът“ за тези европейски проекти в СУ „Никола Вапцаров“ е госпожа Заприна Глушкова. Тя е техен координатор вече за шести път.

Не по-малко щастлива от този успех е и директорът на училището – г-жа Петрелийска. На тях двете предстои подписването на договорите на 9 октомври в град София в ЦРЧР.

Директорката – г-жа Петрелийска сподели:“ Щастлива съм от този пореден успех на училището. Опитът ни показа, че е предизвикателство да се работи с толкова мноого и толкова различни хора. Чрез работата ни с тях, учениците ни срещнаха и се запознаха сизключително интересни личности и култури“.

Те и двете си пожелаха успех в работата по проектите.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене