„Голямо боядисване“ на Фестивал на цветовете в Дупница

С „Фестивал на цветовете“ Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Дупница ще отбележи световния ден на младежта. Проявата се организира днес от 18 часа на паркинга пред „Промишленото“ училище в града и ще бъде съпътствана с дискотека на открито. През миналата година, фестивалът събра над 150 деца и тийнейджъри, които се забавляваха с разпръскването на цветове върху самите себе си и околните. Всички цветове за „голямото боядисване“ се осигуряват от Общината, а единственото условие към участниците е да бъдат с бели дрехи.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене