Приемат програма за бездомните кучета в Кюстендил

Програма за долавяне популацията на безстопанствените кучета ще обсъждат общинските съветници на предстоящата във вторник сесия на минипарламента.

Броят на безстопанствените кучета на територията на община Кюстендил варира между 600 и 800.

„Въпреки усилията, които общинска администрация и служителите на Приюта за безстопанствени кучета край с. Радловци полагат броя на кучетата не намалява с нужното темпо, като основната причина продължава да се корени в безотговорното отношение на собствениците на домашни кучета, допускащи безконтролното им размножаване и последващото изхвърляне на улицата на малките кученца“, се казва в програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кюстендил. Тя ще бъде гласувана на сесията утре.

В приюта през последните години са настанени и обработени кучета /кастрирани, ваксинирани против бяс и обезпаразитени/ за 2016 г. – 152 броя 2017 г. – 208 броя, 2018 г. – 214 броя безстопанствени кучета.

Изтъква се и това, че община Кюстендил активно работи и с Фондация „Четири лапи“ за провеждане на съвместни кампании за кастриране на безстопанствени кучета и котки. Кастрирани животни в рамките на кампаниите, проведени съвместно с фондация „Четири лапи“ 2010 г. – кастрирани кучета – 174 броя котки – 34 броя 2012 г. – кастрирани кучета – 385 броя котки – 35 броя 2016 г. – кастрирани кучета – 176 броя котки – 16 броя.

За 2018 година от приюта са осиновени 34 броя кучета. Бездомните обаче се увеличават и това се коментира от кюстендилци и по селата. Наскоро в малкото с.Полетинци от бус изсипали 9 кучета – гладни и освирепели. „Нападаха дивеча, дори и хора – гладни са и агресивни“, коментираха местни.

Предстои кампания и през 2019 г. Изчаква се уточняване на дата от страна на Фондацията. Кучетата се залавят по предварително изготвен от управителя на общинския приют за безстопанствени животни график, като с приоритет са злонравните, болните кучета и женските животни във фертилна възраст.

Залавянето се извършва в присъствието на представител на природозащитна организация, като се съставя протокол за броя на заловените кучета, техния пол, външни характеристики, мястото от където са заловени. Протоколът се подписва от двама служители на приюта за безстопанствени животни на община Кюстендил и представител на дружеството за защита а животните.

Обработването на кучетата се извършва в общинския приют за бездомни животни, намиращ се край с. Радловци. Здравите и неагресивни кучета се кастрират, обезпаразитяват външно и вътрешно, ваксинират против бяс, маркират се с трайна ушна марка и се връщат по обитаваните от тях места под постоянен надзор, съгласно разпоредбите на Закона за защита на животните. Неизлечимо болните животни в напреднала фаза на болестта се подлагат на евтаназия след провеждане на необходимите изследвания и след решение на комисия.

Успешният световен опит и практиката на редица български общини налагат прилагането на регламентирания от закона за защита на животните метод на кастрация на уличните кучета и връщането им по обитаваните от тях места до блокирането на раждаемостта – ограничаване на капацитета на средата само със стерилни животни, последвано от настаняване в приюти до изчерпване капацитета на същите и/или осиновяване на вече кастрирани кучета.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене