Отворени са офертите за поддържане на републиканските пътища в 13 области за следващите 5 години

Отворени са офертите в обществените поръчки за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища за следващите 5 години в 13 области. Тръжните процедури са по райони за планиране.

  • За Югозападен район, в който са областите Благоевград, Кюстендил, Перник и Софийска, са отворени следните оферти:

–         за обособена позиция №1 – ОПУ Благоевград, е отворена офертата на ДЗЗД „Пътно поддържане област Благоевград 2018“, в което са: „Грома Холд“ ЕООД, „Водно строителство – Благоевград“ АД, „БКС“ ЕООД;

–         за обособена позиция №2 – ОПУ Кюстендил, са отворени две оферти. Те са на: Обединение „Нивел-ПП“, в което участват: „Нивел Строй“ ЕООД и „Пътно Поддържане Кюстендил“ ООД, и на „Мегаинвест-холд“ ЕООД;

–         за обособена позиция №3 – ОПУ Перник, са отворени две оферти. Те са на: Обединение „ТРЗП 2019“, в което са: „Трейс Груп Холд“ АД и „Трейс – Пътно Строителство“ АД, и на ДЗЗД „Пътища Перник“, в което са: „Лиел Констракшън“ ЕООД и „Регионални Пътни Мрежи“ ЕООД;

–         за обособена позиция №4 – ОПУ София, са отворени две оферти. Те са на: ДЗЗД „ПП София“, с участници: „Инфра Експерт“ АД, „Обонато Билд“ ЕООД и „ЗМБГ“ АД, и на Обединение „ТРЗП София“, в което са: „Трейс Груп Холд“ АД, „Трейс -Пътно Строителство“ АД и „Автомагистрали – Черно море“ АД;

  • В Югоизточен район са областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол.

–         за обособена позиция № 1 – ОПУ Бургас са отворени две оферти. Те са на: Обединение „АМ ТРЕЙС – БУРГАС“, в което са „Автомагистрали Черно море“ АД и „Трейс – Пътно строителство“ АД, и на КОНСОРЦИУМ ТРП БУРГАС 2019, в който са: „Пътстрой Бургас“ ЕООД, „Сет Къмпани“ АД, „Бургаспътстрой“ АД, „Инфра Експерт“ АД и ЩРАБАГ ЕАД.

–         за обособена позиция № 2 – ОПУ Сливен са отворени две оферти. Те са на: ДЗЗД „ПОДДЪРЖАНЕ РПМ-СЛИВЕН, с участници: „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ СЛИВЕН“ ЕООД“ и СД БЕРКО-90 – Берковски и сие“ и на ДЗЗД „ВДХ Сливен“, в което са: „ВДХ“ АД и „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД;

–         за обособена позиция № 3 – ОПУ Стара Загора са отворени 4 оферти. Те са на: ДЗЗД „ПОДДРЪЖКА РПМ-СТАРА ЗАГОРА“, с участници: „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ – СЛИВЕН“ ЕООД и „ПЪТНО СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС“ АД, на „АБ“ АД, на Консорциум „ЩРАБАГ ТЗП“ ДЗЗД, в който са: „ЩРАБАГ“ ЕАД „СТРОЙКОНСУЛТ“ ЕООД и ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПЪТИЩА БЕЛГРАД“ ООД (ПЗП БЕЛГРАД“ ООД), и на ОБЕДИНЕНИЕ „ТРЗП СТАРА ЗАГОРА“, в което са: „ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД и „ПРОМАКС“ ЕООД.

–         за обособена позиция № 4 – ОПУ Ямбол, са отворени 5 оферти. Те са на: ДЗЗД „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ – Н“, в което участват: „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СЛИВЕН“ ЕООД и „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД, на ДЗЗД „СТРОИТЕЛСТВО КАБИЛЕ 2019“, в което са: „ТЕХПЪТСТРОЙ ЕООД“ „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ“ ЕООД и „ПЪТИЩА 2019“ ЕООД, на „Сдружение Пътно поддържане Ямбол“ ДЗЗД, с участници: „ПСТ Груп“ ЕАД, „Бургаспътстрой“ АД,  „Пътинженеринг-М“ АД и „ПСТ София“ ЕООД, на ОБЕДИНЕНИЕ „ТРЗП ЯМБОЛ 2019“, в което са: “ТРЕЙС-ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД и „ТЕХНОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ 99“ АД, и на „ВДХ ЯМБОЛ“ ДЗЗД, с участници: „ВДХ“ АД и „ПЪТСТРОЙ БУРГАС ЕООД.

  • В Южен централен район са областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково.

–         за обособена позиция № 1 – ОПУ Кърджали е отворена офертата на „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД;

–         за обособена позиция № 2 – ОПУ Пазарджик са отворени три оферти. Те са на: „Сдружение пътно поддържане Пазарджик“ ДЗЗД, с участници: „ПСТ Груп“ ЕАД, „Пътинженеринг-М“ АД и „ПСТ София“ ЕООД, на „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД и на „Мегаинвест-холд“ ЕООД.

–         за обособена позиция № 3 – ОПУ Пловдив е отворена офертата на „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД;

–         за обособена позиция № 4 – ОПУ Смолян са отворени три оферти. Те са на: „ИСА 2000“ ЕООД, на ОБЕДИНЕНИЕ „ТРЗП 2019“, в което са: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД и „ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, и на ДЗЗД „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ОБЛАСТ СМОЛЯН“, в което са: „Грома Холд“ ЕООД и „Роуг 1“ ЕООД;

–         за обособена позиция № 5 – ОПУ Хасково са отворени две оферти. Те са на: „АБ“ АД и на „ВДХ ХАСКОВО“ ДЗЗД, с участници: „ВДХ“ АД и „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД.

Офертите за останалите три района – Североизточен, Северозападен и Северен централен, ще бъдат отворени утре – 10 май.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене